BLI REDD BARNA-FADDER

Ingen barn skal leve alene og forlatt på gaten. Du kan hjelpe gatebarn som Malik å sove trygt om natten.
1
2
3

Velg ønsket månedsbeløp

275 kr kan gi et hjemløst barn en varm og trygg seng å sove i.
1
2
3

Personlig informasjon

MOBILNUMMER

Fyll inn et telefonnummer, hvis du ikke ønsker å fylle ut skjemaet selv, eller være anonym
Jeg vil fylle ut skjemaet selv
1
2

Informasjon om bedriften

Bedriftens navn
Organisasjonsnummer (frivillig)
Adresse
Postnummer
Poststed

KONTAKTPERSON

Fornavn
Etternavn
Epostadresse
Mobilnummer

VELG BETALINGSMETODE

1
2
3

Personlig informasjon

Mobilnummer
Vi kunne dessverre ikke finne informasjon på ditt nummer.
,
Endre
Fornavn
Etternavn
Adresse
Postnummer
Poststed

VELG BETALINGSMETODE

Kjemp sammen med oss!

Malik var er ett av tusenvis av hjemløse barn i Dakar i Senegal. Mange av disse barna sover på gaten. De er glemte, forlatte og redde. Barnas situasjon er kaotisk og desperat. Hver natt står barna i fare for å bli mishandlet eller bortført. Dette er livsfarlige situasjoner som ingen barn skal behøve å oppleve.

Som Redd Barna-fadder bidrar du til å gi barn som Malik en trygg plass å sove. Din støtte kan gi barn husly, mat, trygghet, helsetjenester og skolegang som gir dem håp om en bedre framtid.

Sammen gjør vi verden tryggere for barn!

MALIK SOV ALENE PÅ GATEN

Da vi traff Malik på gaten i Dakar i 2016 var han åtte år. Han hadde rømt fra en ekstrem koranskole (Daara), hvor lærerne benyttet seg av fysisk vold i undervisningen og tvang ham til å tigge penger på gaten.

Bodde på senteret i over fem måneder

Malik hadde bodd på gaten i over to uker da sosialarbeidere fra Yaakaaru Guneyi, (et senter som er opprettet for å beskytte gatebarn) fant ham. Yaakaaru Guneyi drives av Unies Vers’Elle, som er en lokal partnerorganisasjon i Dakar som finansieres av internasjonale Redd Barna. Han ble tatt med til senteret hvor han fikk tilgang til medisinsk hjelp, mat, et trygt sted å sove og aktiviteter som leseundervisning og andre pedagogiske tilbud. Han fikk også psykososial hjelp for å bearbeide traumene han hadde etter å ha bli utsatt for overgrep og vold. Etter ca. fem måneder klarte teamet ved senteret å spore opp Maliks onkel, som hentet ham og tok ham med seg hjem.

Gatebarnas harde virkelighet

Det er umulig å fastslå hvor mange barn som bor på gatene rundt i verden, men det antas at det er snakk om et titalls millioner barn. De er glemte, forlatte og redde. Barnas situasjon er kaotisk og desperat. Hver natt står barna i fare for å bli mishandlet eller bortført. Dette er livsfarlige situasjoner som ikke noe barn skal behøve å oppleve.

Barn som bor på gaten er ekstremt sårbare. Etter mørkets frambrudd forsøker ofte kriminelle bander å rekruttere barna. Voksne som vil utnytte barna seksuelt lover husly og mat. Menneskehandlere tvinger både gutter og jenter til å jobbe eller prostituere seg selv. Det er også mange gatebarn som donerer sine organer. Noen går med på å selge et organ av ren desperasjon, men det skjer også at barn blir kidnappet og, mot deres vilje, får operert et organ fra kroppen deres.

Mange av gatebarna er yngre enn ti år, men det kan være vanskelig å bestemme deres alder. Gatebarn ser ofte yngre ut enn det de er, fordi mange av dem er underernærte og kan ha vært det gjennom hele oppveksten. Derfor har de ikke vokst som de skulle. Med din hjelp gjør vi alt vi kan for å få hvert eneste barn bort fra gatene.

Hva gjør Redd Barna for gatebarn? 

Internasjonale Redd Barna er på plass i byer rundt om i verden og gjør alt vi kan for å beskytte barn mot det farlige livet på gata. Vi oppsøker barna og sørger for at de får beskyttelse, støtte og skole ved trygge barnesentre. Samtidig jobber vi forebyggende for at utsatte barn skal få hjelp før de ser et liv på gata som eneste utvei. Vi gir økonomisk støtte til de mest sårbare og fattige barnefamiliene og kjemper for at barna skal få gå på skole. Vi jobber alltid med lokale myndigheter for å lage en langsiktig plan for å hjelpe barna vekk fra livet på gaten. 

 Pengene kommer frem! Av innsamlede midler går 88,6% til arbeidet for barna som trenger oss aller mest. Kun 11,4% går til administrasjon og til å skaffe nye inntekter. Finn ut mer om hvordan Redd Barna fordeler midlene.

Innsamlingskontrollen