Med din hjelp redder
vi flere barn som Luc

Luc var bare 19 måneder gammel da han kom til sykehuset som støttes av internasjonale Redd Barna i DR Kongo. På dette tidspunktet hadde han alvorlig lungebetennelse og kjempet for livet. Heldigvis fikk Luc hjelp i tide og overlevde, men fortsatt dør nesten en million barn hvert år av lungebetennelse. Bli med og redd barns liv!
1
2
3

Velg ønsket månedsbeløp

200 kroner kan gi 80 barn antibiotika mot lungebetennelse.
1
2
3

Personlig informasjon

MOBILNUMMER

Fyll inn et telefonnummer, hvis du ikke ønsker å fylle ut skjemaet selv, eller være anonym
Jeg vil fylle ut skjemaet selv
1
2

Informasjon om bedriften

Bedriftens navn
Organisasjonsnummer (frivillig)
Adresse
Postnummer
Poststed

KONTAKTPERSON

Fornavn
Etternavn
Epostadresse
Mobilnummer

VELG BETALINGSMETODE

1
2
3

Personlig informasjon

Mobilnummer
Vi kunne dessverre ikke finne informasjon på ditt nummer.
,
Endre
Fornavn
Etternavn
Adresse
Postnummer
Poststed

VELG BETALINGSMETODE

Riktig behandling redder liv

Da moren bragte Luc til sykehuset var Luc bevisstløs. Selv om lungebetennelse kan behandles, er det viktig at barna som rammes får medisiner så fort som mulig. Luc ble umiddelbart lagt inn på sykehuset, og fikk både antibiotika og oksygen. Etter en bare en dag viste Luc klare tegn til forbedring. Etter at Luc ble utskrevet fra sykehuset, har han blitt fulgt opp jevnlig og er i dag en sunn frisk gutt.

Hvert 30 sekund dør et barn av lungebetennelse

Luc fikk hjelp i tide. Men selv om det finnes enkle og billige metoder som kan redde barns liv, dør mer enn 800 000 barn hvert år som følger av lungebetennelse. *

På grunn av koronaviruset er kapasiteten på mange sykehus og hos medisinsk personale sprengt mange steder. For å gi barn som Luc tilgang til medisiner og behandling, trenger vi din støtte nå mer enn noen gang.

Hva gjør Redd Barna for å hindre at barn dør av lungebetennelse?

Det finnes metoder for å forebygge og behandle lungebetennelse i tide. Sammen med lokale partnere redder vi hundretusenvis av barneliv ved å utvide tilbudet av helsetjenester, og gjennom å skape rutiner for regelmessig kontroll av barn som er utsatt.

Redd Barna utdanner og utruster lokale helsearbeidere som kan stille en diagnose, gi riktig behandling og henvise de alvorlig syke barna til spesialistpleie.

Redd Barna støtter foreldre gjennom barnets to første livsavgjørende år. Vi gir dem kunnskap om amming og næringsrik mat, og om hvordan de kan beskytte barna mot infeksjonssykdommer.

 Pengene kommer frem! Av innsamlede midler går 92,1% til arbeidet for barna som trenger oss aller mest. Kun 7,9% går til administrasjon og til å skaffe nye inntekter. Finn ut mer om hvordan Redd Barna fordeler midlene.

Innsamlingskontrollen