Foto: Redd Barna/Line Urdal
Her arrangerer Redd Barnas aktivitetsgruppe i Kristiansand malerverksted sammen med barn og ungdom på mottaket.

Det viktigste for gruppa er at barna trives med aktivitetene, føler seg velkomne, og at ingen føler seg utenfor. Det er også viktig at barna er trygge på aktivitet og kan stole på de frivillige. De skal alltid føle at de har noen å snakke med. Barna er ulike og oppfører seg ulikt, noen barn liker å klemme, mens andre er mer tilbaketrukne. Det er derfor viktig at de frivillige ser det enkelte barnet og imøtekommer barnet på en god måte. Det er også viktig at man som frivillig ikke forskjellsbehandler barna. Barna skal oppleve de frivillige som tydelige, ansvarlig og som grensesettere på aktivitetene.

Har du lyst til å engasjere deg i Kristiansand Aktiv? Ta kontakt med regionkontoret. 

Les nyheter om Redd Barna Kristiansand Aktiv her: