DET MAGISKE
KLASSEROMMET

Det magiske klasserommet er et interaktivt undervisningsmateriell, der elevene lærer om barns rettigheter og hvordan barn i verden i dag rammes av krig, klimaendringer, fattigdom og diskriminering.

Det magiske klasserommet er laget for 5.-10. trinn og det består av filmer, bildeserier og oppgaver. Det magiske klasserommet oppfyller kompetansemål i flere fag og er relevant for de tverrfaglige temaene bærekraftig utvikling, demokrati og medborgerskap og folkehelse og livsmestring.

Materiellet har fem ulike temaversjoner med tilhørende lærerveiledning som inneholder forslag på undervisningsopplegg og elevoppgaver. Det er tilrettelagt for hørsels- og synshemmede.

 

Last ned alle lærerveiledningene gratis her

Bruk Det magiske klasserommet

NY!
IKKE-DISKRIMINERING

Det magiske klasserommet – ikke-diskriminering viser hvordan diskriminering og likestilling tar form i verden, på skolen, på fritida, på nett og i hjernen. Elevene får møte elever fra ulike steder i Norge og fra ulike land i verden som forteller sine historier.

Materiellet gir elevene kunnskap om FNs barnekonvensjon og FNs bærekraftsmål, og verktøy i hvordan barn også kan bekjempe diskriminering. Nettstedet er universelt utformet, tilgjengelig for syns- og hørselshemmete og noe av innholdet er på samiske språk.

Evaluer materiellet

FLYKTNINGER

Det magiske klasserommet – flyktninger tar for seg hvordan det oppleves for barn å måtte flykte. Elevene lærer om årsaker til at mennesker flykter, og hvor flyktningene drar.

Materiellet gir elevene kunnskap om betydningen av rettigheter, hva FN og FNs bærekraftsmål er, og de lærer om hva norske barn gjør for å hjelpe andre barn. Alle filmene kan sees med nordsamisk tekst.

Evaluer materiellet

KLIMA

Det magiske klasserommet – klima er et samarbeid mellom Miljøagentene og Redd Barna, og handler om hvordan klimaendringene rammer barn i forskjellige land, og hva barn gjør for å stoppe og tilpasse seg de negative konsekvensene.

Elevene møter barn i Norge som engasjerer seg i Barnas Klimapanel og Miljøagentene, og de får kunnskap om FNs bærekraftsmål.

Evaluer materiellet

FATTIG/RIK

Det magiske klasserommet – fattig/rik handler om den store forskjellen som finnes mellom fattige og rike i verden, og hvilke konsekvenser det har for barn i både fattige og rike land.

Elevene lærer om hva som gjøres for en mer rettferdig fordeling av ressursene i verden, om FNs bærekraftsmål og hva barn selv kan gjøre for å engasjere seg for barns rettigheter og en bedre verden.

Evaluer materiellet

FRED

Det magiske klasserommet – fred handler om barns rettigheter i land som er rammet av krig og konflikt.

Elevene møter barn som forteller om når skolen ble bombet, om redselen for å gå ut for å leke, og om hvorfor de savner å gå på skole. Barn ønsker fred, og i materiellet forteller barn fra ulike land om hva de gjør for fred, og hvorfor utdanning er viktig for å skape fred.

Evaluer materiellet

Systemkrav

For å få en god brukeropplevelse av Det magiske klasserommet, er det lurt å sørge for at nettleseren er oppdatert.

Vi anbefaler å bruke PC eller nettbrett med enten nettleserne Google Chrome eller Safari. Mozilla og Internet Explorer vil også fungere, mens disse og andre gir ikke en best mulig brukeropplevelse.

På mindre nettbrett og mobil virker ikke materiellet optimalt. Chrome-brukere med Intowords extension må sette på inkognitomodus, for at løsningen skal fungere optimalt.

Spørsmål?

Ta gjerne kontakt med oss, om du har spørsmål! Temarommene til Det magiske klasserommet revideres og videreutvikles i 2020. Redd Barna setter veldig stor pris på tilbakemeldinger om noe ikke fungerer eller ideer til forbedringer. Fyll gjerne ut evalueringene eller send oss en mail.

Kontakt oss på e-post: skole@reddbarna.no

ENGASJER DEG?

Lyst til å gjøre noe? Se hva du kan gjøre her >

SPILL AV

Se film fra lanseringen av
Det magiske klasse­rommet fattig/rik

6B på Hebekk skole

SPILL AV