DET MAGISKE
KLASSEROMMET

Det magiske klasserommet er et interaktivt undervisningsmateriell der elevene lærer om barns rettigheter og hvordan barn i verden i dag rammes av krig, klimaendringer, fattigdom og urettferdighet.

Materiellet består av filmer, bildeserier og oppgavespill, og er laget for 4.-10. trinn.

Det magiske klasserommet oppfyller bla. kompetansemål i KRLE og samfunnsfag, og det er tilrettelagt for døve- og hørselshemmede.

Materiellet har fire ulike temaversjoner, med tilhørende lærerveiledning som inneholder forslag på undervisningsopplegg og elevoppgaver.

Bestill alle lærerveiledningene gratis her

Bruk Det magiske klasserommet

FLYKTNINGER

Det magiske klasserommet – flyktninger tar for seg hvordan det oppleves for barn å måtte flykte. Elevene lærer om årsaker til at mennesker flykter, og hvor flyktningene drar.

Materiellet gir elevene kunnskap om betydningen av rettigheter, hva FN og FNs bærekraftsmål er, og de lærer om hva norske barn gjør for å hjelpe andre barn. Alle filmene kan sees med nordsamisk tekst.

Last ned undervisningsmateriell

Evaluer materiellet

FATTIG/RIK

Det magiske klasserommet – fattig/rik handler om den store forskjellen som finnes mellom fattige og rike i verden, og hvilke konsekvenser det har for barn i både fattige og rike land.

Elevene lærer om hva som gjøres for en mer rettferdig fordeling av ressursene i verden, om FNs bærekraftsmål og hva barn selv kan gjøre for å engasjere seg for barns rettigheter og en bedre verden.

Last ned undervisningsmateriell

Evaluer materiellet

KLIMA

Det magiske klasserommet – klima er et samarbeid mellom Miljøagentene og Redd Barna, og handler om hvordan klimaendringene rammer barn i forskjellige land, og hva barn gjør for å stoppe og tilpasse seg de negative konsekvensene.

Elevene møter barn i Norge som engasjerer seg i Barnas Klimapanel og Miljøagentene, og de får kunnskap om FNs bærekraftsmål.

Last ned undervisningsmateriell

Evaluer materiellet

FRED

Det magiske klasserommet – fred handler om barns rettigheter i land som er rammet av krig og konflikt.

Elevene møter barn som forteller om når skolen ble bombet, om redselen for å gå ut for å leke, og om hvorfor de savner å gå på skole. Barn ønsker fred, og i materiellet forteller barn fra ulike land om hva de gjør for fred, og hvorfor utdanning er viktig for å skape fred.

Last ned undervisningsmateriell

Evaluer materiellet

Systemkrav

For å få en god brukeropplevelse av Det magiske klasserommet, sørg for at nettleseren er oppdatert. Vi anbefaler å bruke Google Chrome (47 og nyere) eller Safari (8 og nyere) på PC/Mac eller nettbrett.  

Du kan også bruke Internet Explorer 10 og nyere, Safari 8 og nyere, og nyeste versjoner for iPad og iOS, Mozilla Firefox 43 og nyere, Android 4.0 og nyere og Opera 34 og nyere.

På mindre nettbrett og mobil virker ikke Det magiske klasserommet optimalt.

Spørsmål?

Kontakt oss på e-post: skole@reddbarna.no

ENGASJER DEG?

Lyst til å gjøre noe? Se hva du kan gjøre her >

SPILL AV

Se film fra lanseringen av
Det magiske klasse­rommet fattig/rik

6B på Hebekk skole

SPILL AV