Ett av ti ønsker fra barn og unge til voksne for å bekjempe seksuelle overgrep mot barn.

Det finnes mange ressurser som er laget for å gi opplæring i å forebygge og håndtere vold og seksuelle overgrep.

 

Nettkurs

 


Kurs og verktøy knyttet til funksjonsnedsettelse 

  • Sex som funker - et kurs om seksuell helse og funksjonsnedsettelse, utviklet av Unge Funksjonshemmede 
  • Les mer på Redd Barnas sider om vold og overgrep mot barn med funksjonsnedsettelse her >

 


Ressurser fra Redd Barna

  • Rapporter, undersøkelser og faglitteratur finner du her >
  • Undervisningsressurser til barn og unge her >
  • Historier fra virkeligheten: Tolv filmer der norske skuespillere gir sin stemme til personer som har vært utsatt for overgrep i oppveksten. To av filmene rettet mot barn og unge finnes også i egne versjoner på tegnspråk.   
  • Filmer om overgrep på nett og mobil
  • Nyhetsarkiv med eksempler på hva andre har gjort for å forebygge og heve kompetansen på seksuelle overgrep mot barn

 

Se video fra Redd Barnas rettighetsfrokoster om

 

Der du bor

For kurs og foredrag om seksuelle overgrep mot barn, ta kontakt med ditt nærmeste Senter mot incest og seksuelle overgrep. Mange støttesentre holder også undervisning for elever i barne- og ungdomsskolen. Det finnes to eller flere i hver region. Søk opp ditt senter via paraplyorganisasjonen FMSO sine nettsider

Mange krisesentre har kurs og foredrag om vold mot barn,finn ditt nærmeste senter på Krisesentersekretariatets nettsider her. 

Helsesøster, politi, barnevern og barnehus der du bor har alle kompetanse på å holde foredrag om vold og seksuelle overgrep mot barn. Ta kontakt med dem for å be om at de holder kurs eller opplæring.


Overgrep mot barn på digitale plattformer

Les mer om Redd Barnas nettvett-arbeid her og informasjon om nettrelaterte overgrep mot barn og unge.

 

 

- Kompetanse gir mot til å handle

Ved flere høgskoler rundt om i landet finnes det etterutdanninger om forebygging og avdekking av vold og overgrep mot barn. Ved høgskolen i Buskerud og Vestfold har de kurset "Seksuelle overgrep i et livsløpsperspektiv" - Alle som jobber med barn og unge må bli bevisst sitt ansvar, sier førstelektor Runi Børresen. Les mer om dette her >