- Kompetanse gir mot til å handle

Høsten 2015 startet kurset Seksuelle overgrep i et livsløpsperspektiv ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold. - Alle som jobber med barn og unge må bli bevisst sitt ansvar, sier førstelektor Runi Børresen. Les mer >

 

Det finnes mange ressurser som er laget for å gi opplæring i å forebygge og håndtere seksuelle overgrep.

Vold og seksuelle overgrep mot barn

  • Nettbasert kurs om vold og seksuelle overgrep mot barn fra RVTS Nord og Høgskolen i Narvik, utviklet i samarbeid med Helsekompetanse.no. Kurset gir opplæring og leder frem til et kompetansebevis.
  • Den avdekkende samtalen: filmer fra RVTS Vest
  • Film fra UDI om overgrep for asylsøkere 
  • Carolina Øverlien: Ungdom, vold og overgrep – skolen som forebygger og hjelper (2015) gir god informasjon og råd om hvordan skolen kan forebygge og avdekke vold og seksuelle overgrep mot barn. Bestill >


Seksuelle overgrep mot personer med funksjonsnedsettelser

  • Et e-læringskurs til helse- og omsorgssektoren om seksuelle overgrep mot personer med funksjonsnedsettelser

 
Andre ressurser fra Redd Barna

 

Kurs og foredrag

Der du bor!

For kurs og foredrag om seksuelle overgrep mot barn, ta kontakt med ditt nærmeste Senter mot incest og seksuelle overgrep. Mange støttesentre holder også undervisning for elever i barne- og ungdomsskolen. Det finnes to eller flere i hver region. Søk opp ditt senter via paraplyorganisasjonen FMSO sine nettsider

Helsesøster, politi, barnevern og barnehus der du bor har alle kompetanse på å holde foredrag om seksuelle overgrep mot barn. Ta kontakt med dem for å be om at de holder kurs eller opplæring omkring seksuelle overgrep mot barn.


Overgrep mot barn på digitale plattformer

Les mer om Redd Barnas nettvett-arbeid her og informasjon om nettrelaterte overgrep mot barn og unge.

 

Her finner du lenke til verktøykassen > og lenke til JegErHer-siden >