#Jegerher på alle arenaer der barn er! 

I 2015 foregikk Redd Barnas kampanje Jeg Er Her, og ti byer gikk foran for å sørge for at barn er trygge for seksuelle overgrep på de arenaene de er. Nå fortsetter vi arbeidet, og oppfordrer alle kommunene i Norge til å være med på en nasjonal #JegErHer-dugnad.  

Redd Barnas mål er: 

 • at voksne har kunnskap til å forebygge og avdekke seksuelle overgrep mot barn
 • at arenaer der barn er har handlingsplaner og beredskapsplaner for å forebygge, avdekke og håndtere seksuelle overgrep mot barn
 • at barn får opplæring i seksualitet, retten til å sette grenser og kunnskap om seksuelle overgrep

 

Vi kan alle delta i dugnaden og gjøre en forskjell for barn i vårt nærmiljø og i hele Norge. Les mer her >

 

Det er mange måter å skape oppmerksomhet om seksuelle overgrep mot barn. Her er noen forslag til hvordan du kan bidra til å skape bevissthet om

 • hva seksuelle overgrep er
 • hva det innebærer for de barna som utsettes
 • hva slags kunnskap voksne trenger for at flere barn skal bli sett, hørt og trodd - og få hjelp

 

Du kan gjøre en forskjell!

 

Foto: Redd Barna/Marianne Skogen
Redd Barnas generalsekretær poster brev til alle de 428 ordførerne i landet

 

Brev til alle ordførerne

30. november 2015 postet Generalsekretær Tove Wang uttalelsen fra Redd Barnas landsmøte til alle landets orførere om å sette seksuelle overgrep på dagsorden og sikre beredskapsplaner i sine kommuner. 

Les mer >

Bli med og utfordre din ordfører og politikere der du bor her > 

 

1. Spre kunnskap og engasjement!

 • Redd Barna har laget 12 filmer der skuespillere har lånt sine stemmer til personer som har opplevd seksuelle overgrep som barn. To av disse er laget med barn som forteller og kan brukes i samtaler med barn om seksuelle overgrep.
 • Vis filmene  og del artiklene  med venner, kollegaer, ta en prat med familien og snakk om hva dere kan gjøre for å hjelpe barn som har det vondt. 
 • Del filmer og artikler på facebook og twitter med merkelappen #JegErHer og vis at du bryr deg.

 

2. Still krav om handlings- og beredskapsplaner i ditt nærmiljø!

3. Fortell oss om det!

 • Send oss tips og fortell oss om hva som skjer i din kommune, på din skole, barnehage eller fritidsarena. Send til jegerher@reddbarna.no 

 

Trenger du hjelp til å komme igang? 

 • Finn ressurser i verktøykassa vår: I verktøykassa finner du eksempler på handlings- og beredskapsplaner, brev til skoler, barnehager og fritidsarenaer, utdanningsressurser til voksne og barn og unge og mange andre tips til hva du kan gjøre der du bor. 

Les mer >

 

Lag et sikkerhetsnett!

 

I 2015 inviterte Redd Barna 10 byer til å gå foran for å engasjere befolkningen i kampen mot seksuelle overgrep mot barn. En viktig aktivitet var å lage et "sikkerhetsnett" som har vært spent opp på en sentral plass i byen, der barn og voksne sammen har snakket om trygg barndom og barns rett til beskyttelse. 

På denne måten kan voksne snakke med barn om temaet trygg barndom og barns rett til beskyttelse mot seksuelle overgrep: grenser og rettigheter, gode og vonde følelser og hemmeligheter, hva andre har lov til og ikke lov til når det gjelder ens egen kropp og hva som er en krenkelse.

Aktiviteten kan gjøres i barnehager, på skolen, eller midt i byen med politikere og andre invitert.

Kom igang:

 • Lag hjerter og lapper med budskap som henges opp på nettet
 • La barna få i oppgave å formulere ønsker og krav til de voksne
 • La de voksne formulere løfter til barna om hvordan de kan bidra til at barn blir beskyttet mot seksuelle overgrep på skolen, i barnehagen, og fritidsarenaene, og ellers.
 • Inviter politikere, rådmenn, ordfører og ansatte i din kommune til å møte barna og se på sikkerhetsnettet og la dem også skrive på hjerter om hvordan de kan bidra til en trygg barndom fri fra overgrep. Også innbyggere kan delta og skrive om hvordan de tenker at de kan bidra.

 

Les mer om hvordan de gjorde dette i Gimsøy barnehage >

 

Krafttak for å forebygge og avdekke seksuelle overgrep der du bor

Oppfordre din kommune til å ta et krafttak for å forebygge og avdekke seksuelle overgrep! Ta opp saken med lokale politikere og be dem fremme en sak for bystyret.

Her ser du hvordan du kan gå frem:


Vær detektiv!

 

Let etter handlingsplaner og beredskapsplaner på hjemmesidene til kommunen, skolen, barnehagen, fritidsarenaen. 

Finner du det? 

 • Kjempefint - det betyr at din kommune har fokus på dette. Grav gjerne videre for å finne ut av om de ansatte vet om at planene finnes og om de får opplæring så de kan følge dem opp.

 

Finner du det ikke?