Mange barn deltar på ulike aktiviteter på fritiden; i idrett, trossamfunn, speider, korps, organisasjoner og kulturaktiviteter. Barns fritidsarenaer skal være forbundet med positive opplevelser, og her møter barn og unge voksne tillitspersoner. På barns fritidsarenaer er det viktig at voksne har kunnskap om vold og seksuelle overgrep, vet hvordan de kan hjelpe barn når de er bekymret, og har gode rutiner for å håndtere bekymring. Samtidig begås overgrep mot barn også på fritidsarenaer, og her er det viktig med planer for forebygging og beredskapsplaner for håndtering der det er mistanke eller bekymring.  

Hva kan en fritidsarena gjøre for å forebyggge og avdekke vold og overgrep mot barn?

Redd Barna anbefaler: 

 

Trygg på trening med Redd Barna - kommer!

I 2020 lanseres det nye verktøyet "Trygg på Trening med Redd Barna" som i samarbeid med Norges Fotballforbund. Opplæringsverktøyet for ansatte og frivillige utvikles i samarbeid med SMISO Hordaland, og kan tas i bruke på alle fritidsarenaer. Målet er å gjøre de voksne på fritidsarenaer oppmerksomme på hvordan de kan forebygge og avdekke overgrep mot barn.  t barn. 

Redd Barna er veldig glade for vår nye samarbeidsavtale med Norges Fotballforbund der forbundet vil ta i bruk "Trygg på trening med Redd Barna" blant alle sine medlemsklubber. Les mer om dette her >

Les om implementering av "Trygg på Trening" i Hordaland idrettskrets her > 

LNU Trygg! - verktøy for en trygg fritidsarena

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner har utviklet et verktøy for å hjelpe din organisasjon i arbeidet mot seksuell trakkassering og overgrep. 

På deres Trygg! nettside finner du råd om hvordan du varsler, og hvordan du håndterer et varsel. Du finner også tips til hva din organisasjon kan gjøre for å øke bevissthet om grenser, skape en kultur for å si ifra og utvikle gode rutiner.Les mer her >
 
 Beredskapsplan, rutiner og retningslinjer for å forebygge og avdekke seksuelle overgrep

Mange fritidsarenaer, for eksempel organisert idrett, innhenter politiattest. Dette er et viktig, men ikke tilstrekkelig, tiltak for å forebygge overgrep mot barn. Redd Barna anbefaler derfor i tillegg at det lages en klar plan med tydelige rutiner gir ansatte og frivillige, foreldre og barn på fritidsarenaen trygghet.  

En god beredskapsplan gjør det klart:

  • Hvilke plikter fritidsarenaen med ansatte og frivillige har knyttet til å sikre en trygg arena for barn
  • Hvem som skal kontaktes for å søke råd eller melde bekymring, gjerne med konkrete kontaktpersoner internt i forbund, samt barnevern og politi
  • Hvordan møte og følge opp barn der man er bekymret eller som forteller om vold eller overgrep
  • Hvordan og når fritidsarenaen skal ha øvelser på hva de ansatte og frivillige skal gjøre når de er bekymret for et barn
  • Hvordan ansatte og frivillige på fritidsarenaen informerer foreldre og barn om beredskapsplanen og rutinene for å sikre at barna er trygge

  

Last ned Redd Barnas forslag til beredskapsplan for å håndtere mistanke om seksuelle overgrep for fotballklubber her  > 

Denne kan tilpasses og brukes på andre fritidssarenaer. 

Foto: Tone KråkenesOpplæring ansatte, frivillige og andre som er i direkte kontakt med barn om vold og seksuelle overgrep, og hva man skal gjøre når man er bekymret for et barn

 

Fritidsaktiviteter kan være et fristed for barn som har det vanskelig. Kunnskap om seksuelle overgrep og hvilke tegn barn viser er derfor viktig for de som er involvert i fritidsaktiviteter for barn. Det kan være vanskelig å se på et barn at det er eller har vært utsatt for vold eller seksuelle overgrep, og det skal ofte mye til før et barn forteller om hva det er utsatt for. Ofte kan barn fortelle igjennom kroppsspråk eller ved bruk av andre virkemidler enn å si det direkte. Barn utsatt for vold og seksuelle overgrep trenger voksne som er i stand til å se, forstå og tro på disse signalene.  

Kunnskap om vold og seksuelle overgrep mot barn er den viktigste nøkkelen til å forebygge og avdekke. For å heve kompetansen blant ansatte og frivillige kan det være lurt å ha vold og seksuelle overgrep som tema på trenersamlinger, kveldskurs eller arrangere et eget temamøte om dette.  Da kan dere invitere relevante foredragsholdere og samarbeidspartnere fra fagmiljø, barnevern, politi, senter mot incest og seksuelle overgrep, og krisesenter. 

Det er ofte mange frivillige som er involvert på en fritidsarena. Det kan være vanskelig å pålegge dem at de skal ha ekstra kunnskap om temaer som ikke er direkte knyttet til fritidsaktiviteten. Likevel er det viktig å reflektere over mulige risikosituasjoner som kan oppstå, og gi trygghet igjennom å etablere rutiner og reler knyttet til turer, å være alene med barn og garderobesituasjoner.  

Her forteller Henriette Steenstrup historien til en 36 år gammel kvinne som ble utsatt for seksuelle overgrep som barn. I historien får vi høre om hvordan fotballtreneren var en av de få trygge voksne som denne jenta møtte, og han kunne vært den voksne som hun hadde fortalt om hva hun opplevde til. Filmen er en av 14 filmer i Redd Barns #JegErHer-kampanje.Kunnskap til barn og unge på fritidsarenaen om hva vold og overgrep er, og hvordan man kan få hjelp om man blir utsatt

Å gjøre barna bevisst på at organisasjonen der de deltar på fritidsaktiviteter har en beredskapsplan mot vold og seksuelle overgrep kan forebygge at overgrep skjer. Informasjon om rettigheter, handlingsalternativer og situasjoner de bør være bevisst på, for eksempel i garderober, på tur, på spilletimer osv, kan gi barna mestring og mot til å si ifra om de eller andre barn på fritidsarenaen opplever situasjoner der de ikke føler seg trygge.