Vold og overgrep mot barn skjer oftere og nærmere enn vi tror. I hver eneste kommune i hele Norge utsettes barn for vold og seksuelle overgrep. Tallene er skremmende høye. I oktober kom en ny omfangsundersøkelse om 12-16 åringers erfaring med vold og overgrep. Den viste at: 

 • 1 av 5 barn har opplevd fysisk vold fra en voksen i hjemmet minst en gang. 
 • 1 av 20 hadde opplevd alvorlig vold som å bli sparket eller banket opp av en voksen i hjemmet.  
 • 6%  hadde opplevd seksuelle overgrep fra en voksen
 • 22 % hadde opplevd en seksuell krenkelse fra en jevnaldrende

 

I tillegg viser undersøkelsen at:  

 • Kun 1 av 5 som hadde opplevd vold eller overgrep hadde vært i kontakt med en helsesykepleier, barnevernsarbeider eller annen profesjonell hjelper.  

Hva som gjøres i din kommune for å forebygge og avdekke vold og overgrep kan utgjøre en enorm forskjell i barns liv. Dette må en kommune ha på plass:  

 

I 2015 sendte Redd Barna brev til alle landets ordførere med beskjed om å forbedre og utarbeide handlingsplaner. Vi oppfordrer kommuner å sikre gode systemer for å forebygge og avdekke vold og overgrep mot barn.En handlingsplan for å bekjempe vold og seksuelle overgrep 

Noen kommuner har gode handlingsplaner mot vold i nære relasjoner, eller andre handlingsplaner som skal sikre at kommunen sammen gjør sitt for å beskytte barn. Å forebygge og bekjempe vold og overgrep mot barn er et enormt samarbeidsprosjekt, og det krever en god, felles plan. Finn ut: 

 • Har kommunen en handlingsplan, og er den oppdatert?  
 • Hvem har ansvar for at tiltakene gjennomføres, at planen evalueres og oppdateres? 
 • Følger det (nok) penger med?  
 • Vet folk i kommunen om den?  

 

Tips:

 

Skolebarn jobber med sikkerhetsnettetKunnskap hos barn og voksne om vold og overgrep, og hvordan man kan få hjelp

Alle voksne som jobber med barn bør vite hva vold og overgrep er, og hva de gjør når de er bekymret. Barn selv må også ha kunnskap om at de har rett til å være trygge, og hvordan de kan få hjelp eller hjelpe en venn. Dette bidrar til både forebygging og avdekking. Finn ut: 

 • Hva gjør kommunen for å sikre at alle som jobber med barn har kunnskap om vold og overgrep?  
 • Hva gjør kommunen for å passe på at alle barnehager og skoler gir barn kunnskap om vold og seksuelle overgrep? 
 • Har alle skoler og barnehager beredskapsplaner som tydeliggjør hva de skal gjøre når de er bekymret for et barn? 

 

Tips:

 Nok folk med rett kompetanse i lokale tjenester og hjelpeapparat

 

Mange barnevernsansatte melder om at de ikke har tid til å gjøre jobben sin godt nok. Mange barn og ungdom forteller at helsesykepleier sjeldent er tilgjengelig når de trenger det. Og mange som jobber med å beskytte barn synes det er vanskelig å samarbeide godt med andre tjenester, og ønsker arenaer der de kan rådføre seg med hverandre, som for eksempel et konsultasjonsteam. Finn ut:  

 • Er det nok ansatte i barnevernet til å håndtere saker på en god måte?  
 • Er det nok helsesykepleiere i kommunen til å følge opp på helsestasjoner, være tilgjengelig på skolen, og på helsestasjon for ungdom? 
 • Har kommunen et tverrfaglig konsultasjonsteam for vold og overgrepssaker?
 • Har krisesenteret tilstrekkelig kapasitet og barnefaglig kompetanse, og er kommunen tilknyttet et Senter mot Incest og Seksuelle Overgrep (SMISO)? 

 

Tips: