Er du bekymret for at et barn du vet om blir utsatt for vold eller seksuelle overgrep? Eller har du selv opplevd å bli utsatt for vold eller overgrep i oppveksten? Det finnes hjelp å få!

Her kan du ringe

Alarmtelefonen for barn og unge: Voksne kan også ringe alarmtelefonen hvis de er bekymret for et barn. Telefonen er døgnåpen. Man kan også alltid kontakte sin lokale barnevernsvakt direkte.Du kan også sende SMS til 417 16 111 eller e-post til alarm@116111.no

Statens Barnehus gir råd og veiledning til privatpersoner og offentlige instanser ved mistanke om at barn blir utsatt for vold eller seksuelle overgrep. Det varierer mellom ulike barnehus hvordan dette veiledningstilbudet er utformet. Noen har egne konsultasjonsteam, andre tilbyr råd og veiledning per telefoner. Statens Barnehus er et tilbud til barn og ungdom som kan ha vært utsatt for, eller vært vitne til vold eller seksuelle overgrep, der det foreligger en politianmeldelse.På Barnehuset gjennomføres avhør av barn. Finn ditt nærmeste barnehus her > 

Vold- og overgreps-linjen er en hjelpelinje for voksne som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner, eller er bekymret for noen du kjenner. Du kan ringe når som helst – døgnet rundt – for å snakke om opplevelsene dine, få hjelp, råd og svar på spørsmål. Tjenesten er anonym og gratis. Tlf nummer er 116 006 

Foreldresupport er en døgnåpen telefon- og chattejeneste for omsorgspersoner som trenger hjelp, veiledning eller har behov for å lufte tankene sine med noen. Den drives av Mental Helse og Stine Sofie Stiftelse. Ring Foreldresupport på tlf: 116 123 (tast 2) 

Nettsteder

Dinutvei.no er en nasjonal nettportal om vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep. Portalen driftes av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Barne-, ungdoms- og famliedirektoratet (Bufdir) har laget en informasjonsside med hva du skal gjøre dersom du er bekymret for om et barn utsettes for vold eller seksuelle overgrep.

Stine Sofies Stiftelse har laget et juridisk oppslagsverk som er relevant når man har mistanke om vold og overgrep mot barn. Her kan du få svar på juridiske spørsmål.

Plikt.no er en nettside med informasjon om avvergerplikten, og hva du kan gjøre for å avverge og hjelpe dersom du har mistanke om at noen er utsatt for vold eller seksuelle overgrep.

Barnevernet

Du kan alltid kontakte barnevernet for å drøfte anonymt dersom du er bekymret, eller for å melde din bekymring.

Les mer og finn lenker til barnevernet der du bor.

Politiet

Politiet kan også gir råd dersom du mistenker at et barn utsettes for vold eller seksuelle overgrep. Dersom situasjonen er akutt, ved at vold eller overgrep nettopp har skjedd, eller du frykter barnet er i umiddelbar fare, ikke nøl med å kontakte politiet direkte.

Direktenummer: 02800 eller nødnummer: 112

Senter mot incest og seksuelle overgrep

Det finnes sentre mot incest og seksuelle overgrep over hele landet. Sentrene gir støtte og veiledning hvis man er bekymret for at et barn blir utsatt for seksuelle overgrep. De tilbyr også samtaler individuelt og i grupper til personer som er utsatt og til pårørende. Flere steder har de også tilbud til barn.

Les mer og finn inn ditt lokale senter mot incest og seksuelle overgrep her

Hvem bruker Støttesentre mot Incest og seksuelle overgrep, og hvordan får de hjelp? På nettsidene til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet finner du oppdatert statistikk fra sentrene mot incest og seksuelle overgrep.

Krisesenter

Krisesenteret er et tilbud for kvinner og menn som har blitt utsatt for vold, og deres barn. Er du i en vanskelig livssituasjon? Er du usikker og forvirret og lurer på hva du skal gjøre? Blir du utsatt for psykisk eller fysisk vold kan du ringe eller sende en mail til noen som forstår problemene dine.

Les mer og finn ditt lokale krisesenter

Hvem bruker krisesentrene,  og hvordan får de hjelp? På nettsidene til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet finner du oppdatert oppdatert statistikk om bruken av krisesenter.

Er du mann og har spørsmål om overgrep?

Utsattmann.no er en organisasjon for menn som har vært utsatt for seksuelle overgrep som barn. På deres nettside finner du informasjon og hjelpetilbud.

Mer info på utsattmann.no

 

Her finner du lenke til verktøykassen og lenke til JegErHer-siden