Er du bekymret for at et barn du vet om blir utsatt for vold eller seksuelle overgrep? Eller har du selv opplevd å bli utsatt for vold eller overgrep i oppveksten? Det finnes hjelp å få!

Her kan du ringe

Alarmtelefonen: Alle barn og unge kan ringe Alarmtelefonen på nummer 116111 om de selv eller noen de kjenner har det vanskelig, og voksne kan ringe dit for å få råd. Du kan også sende SMS til 417 16 111 eller e-post til alarm@116111.no.

Vold- og overgrepslinjen: Voksne kan ringe til vold- og overgrepslinjen på nummer 116 006, for å få råd i saker som vold og overgrep. Her kan man ringe anonymt.

Nettsteder

Dinutvei.no er en nasjonal nettportal om vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep. Portalen driftes av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Barne-, ungdoms- og famliedirektoratet (Bufdir) har laget en informasjonsside med hva du skal gjøre dersom du er bekymret for om et barn utsettes for vold eller seksuelle overgrep.

Stine Sofies Stiftelse har laget et juridisk oppslagsverk som er relevant når man har mistanke om vold og overgrep mot barn. Her kan du få svar på juridiske spørsmål.

Plikt.no er en nettside med informasjon om avvergerplikten, og hva du kan gjøre for å avverge og hjelpe dersom du har mistanke om at noen er utsatt for vold eller seksuelle overgrep.

Barnevernet

Du kan alltid kontakte barnevernet for å drøfte anonymt dersom du er bekymret, eller for å melde din bekymring.

Les mer og finn lenker til barnevernet der du bor.

Politiet

Politiet kan også gir råd dersom du mistenker at et barn utsettes for vold eller seksuelle overgrep. Dersom situasjonen er akutt, ved at vold eller overgrep nettopp har skjedd, eller du frykter barnet er i umiddelbar fare, ikke nøl med å kontakte politiet direkte.

Direktenummer: 02800 eller nødnummer: 112

Senter mot incest og seksuelle overgrep

Det finnes sentre mot incest og seksuelle overgrep over hele landet. Sentrene gir støtte og veiledning hvis man er bekymret for at et barn blir utsatt for seksuelle overgrep. De tilbyr også samtaler individuelt og i grupper til personer som er utsatt og til pårørende. Flere steder har de også tilbud til barn.

Les mer og finn inn ditt lokale senter mot incest og seksuelle overgrep her

Hvem bruker Støttesentre mot Incest og seksuelle overgrep, og hvordan får de hjelp? På nettsidene til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet finner du oppdatert statistikk fra sentrene mot incest og seksuelle overgrep.

Krisesenter

Krisesenteret er et tilbud for kvinner og menn som har blitt utsatt for vold, og deres barn. Er du i en vanskelig livssituasjon? Er du usikker og forvirret og lurer på hva du skal gjøre? Blir du utsatt for psykisk eller fysisk vold kan du ringe eller sende en mail til noen som forstår problemene dine.

Les mer og finn ditt lokale krisesenter

Hvem bruker krisesentrene,  og hvordan får de hjelp? På nettsidene til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet finner du oppdatert oppdatert statistikk om bruken av krisesenter.

Er du mann og har spørsmål om overgrep?

Utsattmann.no er en organisasjon for menn som har vært utsatt for seksuelle overgrep som barn. På deres nettside finner du informasjon og hjelpetilbud.

Mer info på utsattmann.no

 

Her finner du lenke til verktøykassen og lenke til JegErHer-siden