Er du bekymret for at et barn du vet om blir utsatt for seksuelle overgrep? Eller har du selv opplevd å bli utsatt for seksuelle overgrep i oppveksten? 

Det finnes hjelp å få!

 

 

Er du bekymret for et barn?

Er du pårørende til et barn som er utsatt for seksuelle overgrep?

 

Seksuelle overgrep i barndommen kan gi alvorlige konsekvenser for den som blir utsatt for det. Er du bekymret? Meld fra - det kan være viktig for barnet eller ungdommen det gjelder.

 

Barne-, ungdoms- og famliedirektoratet (Bufdir)

Barne-, ungdoms- og famliedirektoratet (Bufdir) har laget en egen informasjonsside med viktige steg å ta dersom du er bekymret for om et barn utsettes for seksuelle overgrep eller du er pårørende til et barn som utsettes for seksuelle overgrep. 

Les mer

 

Statens Barnehus

Barnehusene er et tilbud til barn og ungdom som kan ha vært utsatt for, eller vært vitne til vold eller seksuelle overgrep, der det foreligger en politianmeldelse.

Finn ditt Barnehus her

 

Alarmtelefonen for barn og unge 116111

Alarmtelefonen tar imot samtaler fra barn og unge, og også fra voksne som er bekymret for et barn. Alarmtelefonen kan også sette deg i kontakt med politi eller legevakt. 

Ta kontakt

 

Barnevernet

Barnevernet har egne kompetanseteam som jobber spesielt med seksuelle overgrep. Du kan ringe både anonymt og under fullt navn.

Les mer og finn lenker til barnevernet der du bor.

 

Politiet

Politiet kan også gir råd dersom du mistenker at et barn utsettes for seksuelle overgrep. Dette er særlig viktig hvis du har en sterk mistanke. Du skal ikke selv konfrontere antatt gjerningsperson med mistankene dine. Det er politiets oppgave.

Direktenummer: 02800 eller nødnummer: 112.

 

Senter mot incest og seksuelle overgrep

Det finnes sentre mot incest og seksuelle overgrep over hele landet. Sentrene gir støtte og veiledning hvis man er bekymret for at et barn blir utsatt for seksuelle overgrep. 

Finn ditt senter her

 

Les mer om 

 

Har du vært utsatt for overgrep i oppveksten?

Er du pårørende til en som ble utsatt for overgrep i oppveksten?

 

Det tar i gjennomsnitt 17 år før personer som har opplevd seksuelle overgrep i oppveksten forteller om overgrepene. Mange opplever skam- og skyldfølelse. Gjennom å få bearbeidet overgrepene vil både skylden og skammen kunne bli plassert der den hører hjemme, utenfor en selv. 

Det finnes flere hjelpetilbud til deg som har vært utsatt for overgrep selv eller står nær en som ble utsatt for overgrep i oppveksten.

 

Senter mot incest og seksuelle overgrep

Det finnes sentre mot incest og seksuelle overgrep over hele landet. Sentrene gir støtte til utsatte og pårørende med å bearbeide overgrep og seinvirkninger. 

Finn ditt senter her

 

Krisesenter

Krisesenteret er et tilbud for kvinner og menn som har blitt utsatt for vold, og deres barn. Er du i en vanskelig livssituasjon? Er du usikker og forvirret og lurer på hva du skal gjøre? Blir du utsatt for psykisk eller fysisk vold kan du ringe eller sende en mail til noen som forstår problemene dine.

Kontakt krisesenteret der du bor

 

Er du mann og har spørsmål og overgrep?

Utsattmann.no er et nettsted med informasjon rettet mot menn som har vært utsatt for overgrep i oppveksten. I tillegg har utsattmann.no samlet kontaktinformasjon til steder der du kan få hjelp.  

Gå til utsattmann.no