Foto: Redd Barna/Marianne Skogen
Årets barnerettighetsseminar har fokus på barns rett til beskyttelse mot seksuelle overgrep og hvordan vi kan gjøre alle arenaer der barn er trygge.

Omtrent halvparten av Norges befolkning kjenner personlig én eller flere som har blitt utsatt for seksuelle overgrep som barn. Likevel er det skremmende stille. Seksuelle overgrep skjer oftere, nærmere og er mer skadelig enn vi tror. Våren 2015 er Redd Barnas kampanje #JegErHer lansert i ti norske byer, for å forebygge seksuelle overgrep mot barn.

Lokale ildsjeler, forskere og filmer

Barnerettighetsseminaret skal vise fram lokale ildsjeler i kampanjen, og Redd Barna har også invitert anerkjente fagfolk og forskere. Kirsten Sandberg, professor og leder for FNs barnekomité, vil fortelle om barnekonvensjonens artikler om barns rett til beskyttelse mot seksuelle overgrep, og hva slags vurdering barnekomitéen har av norske myndigheters ivaretakelse av de rettighetene. Brukerorganisasjonene og representanter for fagfolk i blant annet barnehage og helsestasjonene vil komme med innlegg og appeller.

-Skal vi sikre barns krav på beskyttelse mot seksuelle overgrep slik vi er forpliktet til i barnekonvensjonen, så er vi prisgitt innsats fra ulike profesjoner, sier rådgiver Kaja Hegg.

- Derfor har vi også valgt å arrangere en debatt om hvorfor profesjonsutdanningene ikke lykkes med å skolere sine studenter om seksuelle overgrep.

På seminaret vil Redd Barna også vise fram filmer med kjente personer og skuespillere som har valgt å gi sin stemme til personer utsatt for seksuelle overgrep. Se filmene her >

Se og del filmene på Facebook her >

Foto: Redd Barna/Hanne Bjugstad
I hver kampanjeby har barn og voksne hengt opp sine krav og løfter i sikkerhetsnettet. Under seminaret oppfordrer vi alle innledere og deltagere til å henge opp sine løfter til barn i nettet.

Sikkerhetsnett

På Litteraturhuset vil Redd Barna henge opp et stort sikkerhetsnett, slik kampanjen har gjort i alle kampanjebyene. I byene har barn og unge hengt opp sine krav til de voksne, og de voksne har hengt opp sine løfter om hva de skal gjøre for at barn skal få en trygg oppvekst. Alle innlederne på seminaret blir utfordret på hvilke løfter de skal gi for at barn skal være trygge, og henger disse opp i sikkerhetsnettet. Det er også lagt opp til at publikum skal få gi sine løfter om hva de kan gjøre for å forebygge overgrep mot barn.

Redd Barnas rettighetspris

Redd Barnas rettighetspris skal deles ut på seminaret. Rettighetsprisen skal gå til noen som har gjort en særskilt innsats for å styrke barns rettigheter eller bekjempe brudd på barns rettigheter, i eller utenfor Norge. Tidligere vinner er Fargespill, Lucy Smith, Anne Rønneberg, Landsforeningen for barnevernsbarn, NRK Super og Hans Majestet Kong Harald.

Velkommen til en innholdsrik dag om barns rett til beskyttelse mot seksuelle overgrep!

Seminaret er gratis og krever kun påmelding: Meld deg på her >

Hele programmet for seminaret kan se her >