Redd Barna sine krav i kommunevalget 2015.
14. september går det norske folk til valgurnene. Din stemme kan være viktig for barn i din kommune. Du kan sette barns rett til beskyttelse på dagsorden.
 
Politikere har et spesielt ansvar for å legge rammene for trygge oppvekstarenaer for barn og unge. Derfor er det viktig at alle kommuner i Norge utarbeider en særskilt handlingsplan om seksuelle overgrep mot barn. Vi må sikre at alle voksne som jobber med barn har kunnskap og verktøy til å forebygge og avdekke seksuelle overgrep
 

Modige politikere

En god handlingsplan skal systematisere det forebyggende arbeidet, og sikre at ansatte skal få kompetanse og verktøy for å forebygge og avdekke seksuelle overgrep mot barn. Barn trenger voksne som spør hvordan de har det, og som har mot og trygghet til å være en samtalepartner som kan avdekke overgrep. Barn som har blitt utsatt for overgrep må få riktig hjelp til riktig tid.
 
- Mange kommuner sier de har en handlingsplan som omfatter både vold og seksuelle overgrep, uten at denne faktisk er i aktiv bruk, sier Lars Due-Tønnessen, spesialrådgiver for vold og overgrep i Redd Barna.
 
Seksuelle overgrep er et stort samfunns- og folkehelseproblem. Modige politikere har en bevisst politikk og en plan for hvordan overgrep skal forebygges, avdekkes og stoppes, forankret på høyeste hold.
 

Handlekraftige voksne

Lærere i skolen og ansatte i barnehagen møter barna daglig over tid, og er derfor i en viktig posisjon til å avdekke overgrep mot barn.
I barnehager og skoler er det derfor avgjørende at det finnes konkrete beredskapsplaner som sikrer at de ansatte får tilstrekkelig kompetanse, og som tydeliggjør hva en skole eller barnehage skal gjøre når det er mistanke om at et barn blir utsatt for seksuelle overgrep. Kommunen må ha ansvar for å følge opp at alle skoler og barnehager har slike beredskapsplaner og at de brukes.

Redd Barna trenger deg med på laget

Noen få kommuner har en egen handlingsplan mot seksuelle overgrep mot barn. Hva er status i din kommune? Hvilken prioritet har overgrep mot barn hos de som står på valg i din kommune?
 
Nå kan du få din politiker til å stille seg bak Redd Barnas krav:
 
For å forebygge seksuelle overgrep mot barn og gi barn beskyttelse og hjelp krever Redd Barna at:
1) Alle kommuner må ha en egen handlingsplan
2) Alle skoler og barnehager må ha en beredskapsplan
 
Dette kan du gjøre:
 
Sosiale medier
 
Still deg bak Redd Barnas krav i kommunevalget:
- Del bildet (last ned bildet nederst i artikkelen) og si ‪#‎JegErHer på vegne av barn der du bor. 
- Tagg din kommunepolitiker og be de stille seg bak kravene. 
- Legg til kommunen du bor i.
- Utfordre dine venner til å gjøre det samme.
 
Leserinnlegg
 
Skriv leserinnlegg i din lokalavis der du utfordrer dine politikere til å stille seg bak Redd Barna sine krav.
 
 
Du kan bruke det vedlagte eksempelet, og fyll inn aktuell informasjon om din kommune.
 
Stand/valgboder
 
Gjennom hele valgkampen står politikere på stand der du bor. Snakk med dem og spør hva de gjør for å beskytte barn mot seksuelle overgrep.
Oppfordre dem til å stille seg bak Redd Barna sitt krav. Ta gjerne bilde av politikerne og del i sosiale medier med #JegErHer
 
Sammen setter vi seksuelle overgrep på dagsorden!
 
Høyreklikk og lagre bildet, del i sosiale medier med #JegErHer