Foto: Redd Barna/Marianne Skogen
Redd Barnas generalsekretær Tove R. Wang sendte ut brev til landets 428 ordførere.
I 2015 sendte Redd Barnas landsmøte ut brev til alle landets ordførere med krav om å sikre beredskapsplaner i sine kommuner og at voksne som jobber med barn får nødvendig handlingskompetanse til å forebygge og avdekke seksuelle overgrep mot barn. 
 
Nå fortsetter vi å utfordre ordførerne og lokale politikere, og vi trenger din hjelp! 
Politikere har et spesielt ansvar for å legge rammene for trygge oppvekstarenaer for barn og unge. Derfor er det viktig at alle kommuner i Norge utarbeider en handlingsplan om seksuelle overgrep mot barn, og sikrer at alle skoler og barnehager har beredskapsplaner og rutiner for å vite hva de skal gjøre når de er bekymret for et barn.
Foto: Redd Barna/Marianne Skogen
Nå fortsetter vi å utfordre ordførerne: Agnes og Ida i Redd Barna Oslo er her i møte med ordføreren i Oslo, Marianne Borgen, og ber henne sikre handlings- og beredskapsplaner i kommunen."Vi må sikre at alle som jobber med barn har mer kunnskap om hva seksuelle overgrep er, om hva det gjør med barn, om at det finnes hjelp å få. Har du kunnskap, blir du tryggere til å se det du tror, til å ta opp vanskelige spørsmål og til å handle", sier ordfører i Oslo, Marianne Borgen.

Modige politikere

En god handlingsplan skal systematisere det forebyggende arbeidet, og sikre at ansatte skal få kompetanse og verktøy for å forebygge og avdekke seksuelle overgrep mot barn. Barn trenger voksne som spør hvordan de har det, og som har mot og trygghet til å være en samtalepartner som kan forebygge og avdekke overgrep. Barn må få lære om retten til å bestemme over sin kropp, og få kunnskap om hva seksuelle overgrep er. Barn som har blitt utsatt for overgrep må få riktig hjelp til riktig tid.
 
Seksuelle overgrep er et stort samfunns- og folkehelseproblem. Modige politikere har en bevisst politikk og en plan for hvordan overgrep skal forebygges, avdekkes og stoppes, forankret på høyeste hold.
 

Handlekraftige voksne

Lærere i skolen og ansatte i barnehagen møter barna daglig over tid, og er derfor i en viktig posisjon til å forebygge og avdekke overgrep mot barn. I barnehager og skoler er det derfor avgjørende at det finnes konkrete beredskapsplaner som sikrer at de ansatte får tilstrekkelig kompetanse, og som tydeliggjør hva en skole eller barnehage skal gjøre når det er mistanke om at et barn blir utsatt for seksuelle overgrep. Kommunen må ha ansvar for å følge opp at alle skoler og barnehager har slike beredskapsplaner og at de brukes.

Redd Barna trenger deg med på laget

Noen få kommuner har en egen handlingsplan mot seksuelle overgrep mot barn. Hva er status i din kommune? Får ansatte i skole og barnehage i din kommune nok kunnskap om forebygging og avdekking av seksuelle overgrep? Hvilken prioritet har bekjempelse av overgrep mot barn hos politikerne i din kommune?
 
Du kan utfordre din ordfører og dine politikere:
 
For å forebygge seksuelle overgrep mot barn og gi barn beskyttelse og hjelp krever Redd Barna at:
 
  • Alle kommuner må ha en egen handlingsplan
  • Alle skoler og barnehager må ha en beredskapsplan
 
I tillegg bør kommunen: 
Sikre at ansatte som møter barn i sitt arbeid får nødvendig kompetanse slik at de vet hva de skal gjøre om de er bekymret for et barn.
Sørge for at barn og unge får kunnskap om seksuelle overgrep. 
 
Dette kan du gjøre:
 
Sosiale medier
 
Still deg bak Redd Barnas krav:
- Del bildet (last ned bildet nederst i artikkelen eller finn det på Facebook-link her og si ‪#‎JegErHer på vegne av barn der du bor. 
- Tagg din kommunepolitiker og be de stille seg bak kravene. 
- Legg til kommunen du bor i.
- Utfordre dine venner til å gjøre det samme.
 

Send brev til ordføreren

Last ned Redd Barnas ferdigskrevne utfordringsbrev her >
 
Leserinnlegg
 
Skriv leserinnlegg i din lokalavis der du utfordrer dine politikere til å stille seg bak Redd Barna sine krav.
 
 
Du kan bruke det vedlagte eksempelet, og fyll inn aktuell informasjon om din kommune.
 
Bruk Redd Barnas verktøykasse
 
Vi kan alle bidra til å forebygge og bekjempe seksuelle overgrep på arenaene der barn er. Gå til verktøykassen her > 
 
Les mer om hva kommunen kan gjøre for å lage gode sikkerhetsnett for barn her >
 
 
Sammen setter vi seksuelle overgrep på dagsorden!
 
Høyreklikk og lagre bildet, del i sosiale medier med #JegErHer