Foto: Redd Barna/Frida Grande
Eleve og lærer ved Jar skole har testet ut Redd Barnas nye undervisningsopplegg. Nå vil skolen fortsette å gjennomføre undervisningen hvert år på 6.trinn. Her forteller barneveileder Hilde Land og miljølærer Elisabeth Rønnestad Brodwall elevene om opplegget.

Redd Barna lanserer et nytt samtaleopplegg for barn på 5.-7.trinn om seksuelle overgrep mot barn, som kan tas i bruk av lærere og andre i skolen. Samtaleopplegget består av to filmer og et samtaleverktøy med informasjon om forberedelser og etterarbeid, og forslag til diskusjonsspørsmål og forklaringer forklaringer. Opplegget gir også råd om hvordan voksne kan møte og følge opp barn som forteller om overgrep. Samtalepplegget er utviklet i samarbeid Støttesenteret mot Incest i Oslo.

Elever og ansatte ved Jar skole har vært med i Redd Barnas ressursgruppe, og  de har testet ut det nye samtaleopplegget. 

- Det er viktig at barn lærer om dette slik at de vet hva de skal gjøre hvis de blir utsatt for seksuelle overgrep, og at de kan gjenkjenne slike handlinger som uakseptable. At de vet hva de skal gjøre om en venn forteller dem om noe slikt, og at de må gå til trygge voksne og fortelle, sier Elisabeth Rønnestad Brodwall, miljølærer på Jar skole. 

Se film med elever og ansatte på Jar skole som forteller om samtaleopplegget nederst i artikkelen. 

Elever mener selv det er nyttig

Undersøkelser viser at over hver femte jente (21,2 %) og nesten hver tiende gutt (8,7 %) rapporterer at de har blitt utsatt for uønsket seksuell adferd før de har fylt 18 år. Allikevel er temaet omgitt av taushet og tabuer. Gjennomsnittstiden fra et overgrep skjer til den utsatte forteller er over 17 år.

- Før undervisningsopplegget så visste jeg litt om seksuelle overgrep, men jeg visste ikke helt hvordan det var eller hva det egentlig gikk ut på, sier Rakel (11) som er elev ved Jar skole. 

Klassekameraten Mikkel mener det er er veldig bra at dette blir tatt opp på skolen.

- Jeg synes det var veldig bra å lære om det for da skjønner du hva du skal gjøre om vennen din blir utsatt eller om du blir utsatt. Da skal du si ifra til en voksen eller en venn du stoler på, sier Mikkel (12).

Foto: Redd Barna/Frida Grande
Elevene ved Jar skole henger opp hjerter der de har skrevet hva de trenger for å være trygge. Dette er en del av "sikkerhetsnett"-aktiviteten man kan gjøre i forbindelse med undervisningsopplegget.

Et viktig verktøy

Målet med å gjennomføre samtaleopplegget er å gi barn kunnskap om hva et overgrep er, at det aldri er barnets skyld, at det er ulovlig, og at alle barn utsatt for dette har rett til å få hjelp. Dette er viktig for å forebygge overgrep, og vil gjøre barna mer bevisst på å sette egne grenser og respektere hverandres grenser.

 - Det at vi har fått et verktøy nå, det gjør jo at vi kan snakke med barn på en trygg og tydelig måte om dette temaet. Det hjelper oss, sier miljølærer Rønnestad Brodwall på Jar skole.

Foto: Redd Barna/Frida Grande
- Det er så viktig at barn får lære om hva seksuelle overgrep er, sier Rona Eriksen Andersgaard ved Støttesenter mot Incest Oslo.

Vi må gi barn kunnskap om dette

Det er voksnes ansvar å beskytte barn mot overgrep. Men det er ofte avgjørende at barna selv vet at det de opplever, er galt, og at de sier ifra. Å snakke med barn om seksuelle overgrep er derfor svært viktig for å oppfylle barns rett til beskyttelse. 

- Det er så viktig at barn får nok kunnskap om dette, for da er de også med på å tørre å snakke om det og sette ord på det. Og jo mer vi tør å snakke om det, jo mer vi klarer å si ord høyt, og holde dette temaet åpent, jo lettere tror jeg også det kan være, for dem som bærer på en slik hemmelighet, å tørre å fortelle, sier Rona Eriksen Andersgaard ved Støttesenter mot Incest Oslo.

Undervisningeopplegget er utviklet av Støttesenter mot Incest Oslo og Redd Barna.  

Her kan du laste ned eller bestille undervisningsopplegget for 5.-7.trinn, du finner også lenke til filmene, maler til informasjonsskriv og mer info >

Se hva elever og lærere på Jar skole sier om undervisningsopplegget: