En tidligere undersøkelse gjennomført av Redd Barna viser at 40 prosent tror det er skadelig å snakke med barn om seksuelle overgrep, men for at barn skal føle at de kan snakke med oss voksne, må vi tørre å snakke med dem.

Det er viktig at barn og unge får kunnskap om seksuelle overgrep, sånn at de får vite:

  • at de har rett til å være trygge
  • at ingen har lov til å utsette dem for overgrep
  • at det aldri er deres skyld
  • hva de skal gjøre hvis de opplever seksuelle overgrep selv eller kjenner noen som opplever det

 

Når man snakker med barn om seksuelle overgrep, kan det være mye de lurer på og vil spørre om. Det er viktig at voksne tar seg tid til å lytte ordentlig til barn og la dem sette ord på hva de har forstått og hva de ønsker å forstå bedre.

6.- 8. november sendes fire nye tegnefilmer , "Kroppen min eier jeg", om seksuelle overgrep på NRK Super. Filmene er produsert av Bivrost film i samarbeid med Redd Barna og NRK Super. Redd Barna har utviklet et veiledningshefte til filmene. Her får voksne råd om hvordan de kan reflektere sammen med barn om dette temaet.  

Mange barn vil se filmene på NRK Super og her er noen råd om hva som er lurt å huske på når man skal snakke med barn om seksuelle overgrep:

Lytt til barna og ta dem på alvor

Sjekk aller først ut hva barna selv har fått med seg. Hva forsto barna? Hva tror de? Det bør danne utgangspunktet for samtalen. La barna spørre om hva de ikke forstår. Reflekter sammen med barna om hva de tenker og tror. Ta barnet og barnets følelser på alvor. Ikke døm eller fornekt det barnet føler, og ikke snakk bort det barnet sier. Gjenta gjerne det barnet har sagt for å få bekreftet at du har forstått riktig.

Vær konkret og tydelig

Unngå å bruke vanskelige ord og uttrykk, men bruk ord og begreper barn selv bruker og har et forhold til. Ta hensyn til alder.

Vær ærlig, men du trenger ikke si alt

Ikke si ting som ikke er sant, fordi du vil skjerme barnet. Men du må heller ikke fortelle absolutt alt. Barn har et ønske om å forstå verden, og deres spørsmål må tas på alvor. Men det betyr ikke at de alltid har nytte av det hele og fulle svaret.

Trygg barna

Trygg barna ved å fortelle at du er der for å passe på dem. Fortell at vi har lover som bestemmer over hva voksne har lov til å gjøre, og at det står i loven at alle voksne skal passe på at barn er trygge. Fortell også at voksne som bryter loven må bli stoppet av politiet, og få hjelp til å slutte å gjøre det som er ulovlig.

La barnet styre samtalen og bestemme når den skal ta slutt

La barnet få god tid i samtalen. Og vis respekt om barnet selv ønsker å avslutte eller skifte samtaleemne. Kanskje kommer barnet tilbake til deg for å fortsette samtalen senere? Du har uansett vist barnet at dette er noe de kan snakke med deg om, og du vil lytte til dem og svare så godt du kan.

Fortell barn om hvor viktig det er å si ifra

Noe av det viktigste å fortelle barn, er at de har rett til å si ifra dersom de utsettes for overgrep. Da kan de få hjelp, og den som begår overgrepet kan få hjelp til å slutte. Reflekter gjerne sammen med barnet om hvem de kan si ifra til, og om hvilke voksne de føler seg trygg på. Da vet barn hva de skal gjøre om de selv blir utsatt, og også hva de skal gjøre om noen de kjenner betror seg til dem og forteller om overgrep.

Hva gjør du hvis et barn forteller at de har blitt utsatt for overgrep?

Finn et egnet sted der dere kan snakke sammen, lytt til barnet og la barnet lede samtalen. Vis at du tror på det barnet forteller, og si at det var riktig å fortelle. Skriv gjerne ned det barnet sier, det kan hjelpe deg med oppfølgingen etterpå. Vær bevisst på din rolle. Enten du er lærer, forelder eller en annen voksen som barnet har tillit til, så husk at det ikke er du som skal etterforske dette. Barnet trenger ikke fortelle deg alt, og du skal ikke spørre om detaljer. Du skal tro på barnet, støtte barnet, og melde videre til barnevernet eller politiet.

Les mer i heftet: Hvordan møte og følge opp barn som forteller >

Hvis du mistenker at noen har blitt utsatt for seksuelle overgrep

Ring til barnevernet og drøft din bekymring. Du kan drøfte anonymt for å få råd dersom du er i tvil om hva du skal gjøre. Du kan også ringe alarmtelefonen på nr 116 111, eller ta kontakt med et lokalt støttesenter mot incest og seksuelle overgrep.

Er du selv utsatt for seksuelle overgrep, eller kjenner noen du tror er utsatt?

Til barn og unge - her kan du få vite mer om seksuelle overgrep og hvor du kan ta kontakt hvis du trenger hjelp eller vil snakke med noen >

Har du opplevd seksuelle overgrep?

Dersom du er et barn, snakk med en voksen du er trygg på. Det kan være en lærer, eller en helsesøster, eller en i familien. Du kan også ringe alarmtelefonen på 116 111 for å få råd om hva du kan gjøre.

Til barn og unge - her kan du få vite mer om seksuelle overgrep og hvor du kan ta kontakt hvis du trenger hjelp eller vil snakke med noen >

Dersom du er voksen og har opplevd overgrep tilbake i tid, ta kontakt med ditt lokale støttesenter mot incest og seksuelle overgrep. Der kan du får råd og veiledning, og møte andre i samme situasjon.

Til voksne - her kan du finner du mer informasjon og hvor du kan kontakte for å få råd og veiledning >

Hvorfor skal vi snakke med barn om seksuelle overgrep? 

Det er voksnes ansvar å beskytte barn mot overgrep. Men det er ofte avgjørende at barna selv vet at det de opplever er galt, og at de sier ifra. Å snakke med barn om seksuelle overgrep er derfor svært viktig for å oppfylle barns rett til beskyttelse. At voksne vet at barn har denne kunnskapen, kan være forebyggende i seg selv, og det kan gjøre barn vanskeligere å manipulere. At barn har kunnskap, kan gjøre det lettere for dem å si ifra dersom de blir utsatt, fordi de bedre kan sette ord på hva de har blitt utsatt for, og fordi de vet hvem de kan snakke med, og at det er mulig å få hjelp.

Overgrep skjer også mellom jevnaldrende. Barn som tidlig lærer om kropp, grenser og seksuelle overgrep, er ikke bare bedre i stand til å beskytte seg selv, men vokser også opp med en bedre forståelse og respekt for andres grenser. 

6.- 8. november sendes fire nye tegnefilmer , "Kroppen min eier jeg", om seksuelle overgrep på NRK Super. Filmene er produsert av Bivrost film i samarbeid med Redd Barna og NRK Super. Redd Barna har utviklet et veiledningshefte til filmene. Her får voksne råd om hvordan de kan reflektere sammen med barn om dette temaet. Her finner du mer informasjon og lenke til å laste ned veiledningsheftet >

Redd Barna lanserer også nytt undervisningsopplegg for barn på 5.-7.trinn med to tilhørende filmer. Les mer om dette her  >

På Redd Barnas #JegErHer-nettside finner du flere verktøy og mer informasjon om hvordan forebygge og bekjempe overgrep mot barn > 

Hva kjennetegner seksuelle overgrep mot barn? Her finner du fakta og mer informasjon >