Foto: Redd Barna

En tidligere undersøkelse gjennomført av Redd Barna viser at 40 % tror det er skadelig å snakke med barn om seksuelle overgrep. Men i den store overgrepssaken vi nå er vitne til, ble det hele utløst av ei jente på 14 år som snakket med sin mamma om det hun hadde opplevd. For at barn skal føle at de kan snakke med oss voksne, må vi tørre å snakke med dem.

Det er viktig at voksne snakker med barn og unge om seksuelle overgrep, sånn at de får vite:

  • at de har rett til å være trygge
  • at ingen har lov til å utsette dem for overgrep
  • at det aldri er deres skyld
  • hva de skal gjøre hvis de opplever seksuelle overgrep selv eller kjenner noen som opplever det

Nyheter og barn

Barn lever i den samme verden som oss voksne, og de orienterer seg så godt de kan. Barn har rett på informasjon om saker som angår dem, og seksuelle overgrep mot barn angår barn. De trenger å få kunnskap, og de trenger å forstå. Barn får ofte med seg langt mer enn vi tror. Men ofte kjenner de ikke til hele bildet. De får tak i bruddstykker som de selv setter sammen til en helhet. De fyller inn selv der hvor det er hull. Dette samsvarer ikke alltid med virkeligheten. Barn trenger hjelp av voksne for å forstå, se sammenhenger og gjøre informasjonen håndterlig. Barn blir også tryggere når de får snakke med noen om det som kan oppleves utrygt.

Her er noen tips om hvordan du som voksen kan snakke med barn om den store overgrepssaken som nå dominerer nyhetsbildet:

Lytt til barna

Sjekk aller først ut hva barna selv har fått med seg av det som er blitt sagt og vist om saken. Hva vet barna? Hva tror de? Det bør danne utgangspunktet for samtalen. La barna spørre om hva de ikke forstår. Reflekter sammen med barna om hva de tenker og tror.

Vær konkret og ærlig

Unngå å bruke vanskelige ord og uttrykk. Ta hensyn til alder. Ikke si ting som ikke er sant, fordi du vil skjerme barnet. Men du må ikke fortelle absolutt alt.

Trygg barna

Trygg barna ved å fortelle om at politiet jobber for at barn skal være trygge, derfor har de arrestert mange voksne som har vært slemme mot barn. De som er arrestert vil ikke kunne gjøre noe slemt mot barn nå når de sitter i fengsel. Politiet jobber for å finne ut om andre også har vært med på dette. Snakk om at det er de voksnes ansvar å passe på at barn er trygge. Fortell at de voksne har ansvaret for å finne ut hva som skal gjøres for å beskytte barn, og de skal ikke gi opp selv om det kan være vanskelig. Husk at du ikke må ha svaret på alt. Det er lov å si at dette er vanskelig.

Fortell barn at det viktigste for deg som voksen er å passe på dem, og at de kan snakke med deg om alt.

Fortell barn om hvor viktig det er å si ifra

I Dark Room-saken var det en 14 år gammel jente som fortalte sin mamma om hva hun hadde opplevd, og mammaen trodde på henne og gikk til politiet og fortalte dette. Det førte til at politiet startet på et arbeid som nå har gjort at mange voksne er blitt arrestert for å ha samarbeidet om å utsette barn for overgrep.

Hvis man opplever at noen gjør noe med kroppen din som ikke greit, eller at noen på nett ber deg om å dele et bilde av kroppen din, så må man si ifra til en voksen man stoler på. Det kan være om det er en voksen som gjør det eller en ungdom eller et annet barn. Man må ikke gå med en vond hemmelighet eller «klump i magen», men si ifra. Voksne har ansvar for å lytte, og tro på barn, og hjelpe dem. Det er også viktig å si ifra om noen du kjenner forteller at de har blitt utsatt for overgrep, slik at de kan få hjelp.

Les mer her: 

Hva er seksuelle overgrep og hvordan kan barn få hjelp hvis de trenger det? Informasjon  tilpasset barn og unge >

Hvordan snakker jeg med barn om vanskelige ting? – Redd Barnas 9 råd > 

Dette må du se etter

Lærere, barnehagelærere, fritidsledere og andre som jobber eller er frivillige på arenaer der barn er har et ekstra ansvar for å forebygge og avdekke. 

– Det viktigste er å tro at det kan skje, sier Ane Aamodt, kampanjeleder for Redd Barnas "Jeg er her"-kampanje.

– En jente vi har snakket med forteller at hun kom ekstra tidlig på trening og ble ekstra lenge etterpå. Hun oppsøkte voksenkontakt, fordi hun ønsket at noen skulle spørre hvordan hun hadde det, fordi hun søkte etter trygge voksne. Vær obs på at barn er kloke. De er flinke til å skjule hemmeligheter.

– En kjepphest for oss er at enhver skole og barnehage må ha en beredskapssplan, slik at alle vet hva de skal gjøre, dersom overgrep avdekkes, sier Ane Aamodt.

Redd Barna anbefaler at alle kommuner har handlingsplaner og at skoler, barnehager og arenaer der barn er har beredskapsplaner. Alle kan etterspørre slike planer og rutiner. 

Les mer på Redd Barna sin "Jeg er her"-side: 

Redd Barnas «Jeg er her»-verktøykasse har informasjon om hvordan du kan bidra til å forebygge seksuelle overgrep mot barn på alle arenaer der barn >

Hva kjennetegner seksuelle overgrep mot barn? Les mer her >