Foto: Redd Barna/Hanne Bjugstad
Janne Raanes leste opp lapper i sikkerhetsnettet, og var imponert over hvor konkrete og rettferdige ønskene fra barna var.

- Altfor mange barn lever med seksuelle overgrep, men de tør ikke si det til noen, sier Janne Raanes, som leder Redd Barnas arbeid i Norge. – Denne kampanjen handler om at voksne forteller barn hva som er lov og ikke lov. Vi vil også få voksne til å forstå at overgrep skjer og at vi voksne har et stort ansvar når det gjelder å forebygge og avdekke seksuelle overgrep.

Barnas egne stemmer er også et viktig element. I løpet av året har Redd Barna besøkt ti byer i Norge fra Alta i nord til Mandal i sør. - I samarbeid med skoler og idrettslag i de forskjellige byene, snakker vi med barna om overgrep og hvordan dette kan unngås, forteller Raanes. - Samtidig forteller vi voksne som jobber med barn hva de konkret må gjøre, for å ha systemer som fanger opp barna.

Ønsker og krav møter løfter

Foto: Redd Barna/Hanne Bjugstad
Ordfører Jon-Ivar Nygård henger opp sine løfter til barna i nettet. Sikkerhetsnettet vil henge i Fredrikstad kino en stund framover.

Barna får også lære om hva som kan gjøres når overgrep skjer. Som forberedelse til besøket i Fredrikstad, hadde elever ved Trara skole skrevet ned sine ønsker og krav til en trygg oppvekst på lapper de hang opp i et såkalt sikkerhetsnett. Tre jenter i fjerdeklasse leste opp sine ønsker for hele skolen, ved siden av ordføreren i Fredrikstad som hang opp sine løfter til

- Det har vært fint å være med på dette, sier Olivia Apold-Aasen ved Trara skole i Fredrikstad, som fikk besøk av Redd Barna tirsdag. Sammen med klassen sin hadde Olivia forberedt seg med å skrive sine ønsker og krav til de voksne i Fredrikstad.

- Jeg har lært at barn ikke skal oppleve vold og overgrep, og jeg har lært mer om barns rettigheter. Hvis jeg hører at noen ikke har det bra, vet jeg nå hvem jeg skal si fra til, forteller Olivia. - Jeg kan si fra til lærer, mamma eller helsesøster. - Eller til mormor, skyter Ella Maria Thomas inn. De blir enige om at det viktigste er å dele det med noen de stoler på.

At ordføreren i Fredrikstad besøkte skolen for anledningen, syns jentene var bra. – Det var hyggelig at han stilte opp, mente Ebba Utegard Skarpnord. Ordfører Jon-Ivar Nygård lovte at kommunen skal gjøre sitt for å forebygge og forhindre at barn blir utsatt for overgrep, og ønsket seg en kommune med modige voksne som tør å si fra når barn ikke har det bra. Tirsdag kveld bidrar han også på et folkemøte på Litteraturhuset i Fredrikstad, der Redd Barna inviterer fagmiljø og folket til samtale om overgrep.

Gjennom året har mange engasjert seg i denne saken, blant annet har flere kjente skuespillere gitt sin stemme til sterke kortfilmer som forteller hvordan overgrep kan oppleves. Se mer om dette og hvorfor du bør si #JegErHer > 

Foto: Redd Barna/Hanne Bjugstad
Olivia Apold-Aasen (fra venstre), Ebba Maria Thomas og Ella Utegard Skarpnord syns det har vært fint å lære mer om sine rettigheter.
Foto: Redd Barna/Hanne Bjugstad
En av kampanjens viktigste budskap er hvor mye det betyr at noen stiller opp for utsatte barn. Si jeg er her i ditt nærmiljø, oppfordrer Redd Barna i hver eneste kampanjeby.
Foto: Redd Barna/Hanne Bjugstad
Gymsalen på Trara skole i Fredrikstad var tirsdag full av elever som hadde forberedt sine krav og ønsker til de voksne.
Foto: Redd Barna/Hanne Bjugstad
Sikkerhetsnettet ble flyttet til Fredrikstad kino, etter at barna hadde hengt opp sin beskjed til de voksne i byen.
Foto: Redd Barna/Hanne Bjugstad
Er du i nærheten av Fredrikstad, anbefaler vi en tur til kinoen der barnas ønsker nå henger. Hvis ikke kan du se mer om kampanjen på reddbarna.no/jegerher