Rektor Anita Trøite (t.v) og prest Caroline Hauglid-Formo på øya Vega jobber nå sammen for å få til en handlingsplan mot vold og overgrep mot barn. Her er de live inne på "1 år med Jeg er her-kampanjen" arrangement i Oslo.

- Jeg fikk høre om Jeg er her-kampanjen til Redd Barna fra en kollega, mens jeg fortsatt bodde i Oslo. Jeg har lenge vært opptatt av dette med å avdekke og forebygge seksuelle overgrep mot barn. Så da jeg skulle begynne som sokneprest på Vega for ett år siden, så jeg en gyllen mulighet til å få seksuelle overgrep inn på dagsorden her, sier Caroline Hauglid-Formo.
 
Det første Caroline gjorde, var å sjekke om kommunen hadde en handlingsplan mot seksuelle overgrep. Det hadde de ikke. De hadde heller ikke en handlingsplan mot vold.

Alle parter med

- Da jeg fant ut det, satte jeg i gang arbeidet med at Vega skulle få en handlingsplan mot overgrep og vold, sier Caroline.
 
Hun tok kontakt med de ulike instansene innenfor helsesektoren på Vega. De ville gjerne være med og samarbeide om en handlingsplan. Så gikk Caroline videre til skolesystemet, barnehagene, barnevernet og barne- og ungdomspsykiatrien. 
 
- Det var viktig å få alle relevante parter med. Alle var positive og kom på det første møtet. Vi opprettet en arbeidsgruppe, som skulle jobbe med handlingsplanen fremover, sier hun.

Barnevernskonsulent Kirsten Marie Aune er med i arbeidsgruppa som jobber med handlingsplanen.

I arbeidsgruppa sitter det nå en psykiatrisk sykepleier, kommunelegen, helsesøster, barnehagestyrer, en rektor, leder i Vega Mental Helse, en barnevernskonsulent og sokneprest Caroline. 
 
- Folk var imøtekommende. Dette er jo noe av det mest tabubelagte og vondeste vi kan snakke om, så jeg var glad for responsen. Det er en fortielseskultur rundt temaet overgrep mot barn, som vi må jobbe imot, sier Caroline.
  
Hun startet prosessen på Vega i fjor høst.

Sterke historier

- Jeg ville at vi skulle begynne å lage handlingsplanen med en gang, men jeg skjønte at det var nødvendig å gå flere runder. Det viktigste er at planen blir godt forankret blant dem som skal utføre den.


Rektor i arbeidsgruppa fikk vite at Landsforeningen mot seksuelle overgrep skulle komme til Vega denne høsten. Caroline tok kontakt med dem, og hørte om de kunne være med på å arrangere en fagdag. Det sa de ja til. 22. september hadde de en stor fagdag, hvor det kom over 70 personer.
 
- Det kom både fagpersoner og vanlige folk. Landsforeningen stilte med Aud Steinsbekk og seks erfaringskonsulenter, som fortalte sine historier. Det var veldig sterkt.
Landsforeningen og erfaringskonsulentene holdt også foredrag på ungdomsskolen på Vega dagen etter. 

Leder i Vega Mental Helse Marian Johansen er også med i arbeidsgruppen. Det er en gruppe som har med alle relevante parter.

Arbeidsgruppen på Vega har hatt jevnlige møter.
 
- Det tar tid å få på plass en handlingsplan. Alle måtte sette seg inn i og finne ut av hvordan en skriver en handlingsplan, vi har blant annet lest andre kommuners handlingsplaner. Vi har også fått hjelp av Redd Barna med hva en slik handlingsplan bør inneholde, forteller Caroline.

Spør din kommune

I et lite samfunn som Vega, med 1200 innbyggere, er det viktig at alle instansene som jobber med og for barn er med på handlingsplanen. Alle relevante parter er positive til en slik handlingsplan, og er forankret hos rådmannen i Vega kommune. 
 
Arbeidsgruppen på Vega fikk økonomisk støtte av Fylkesmannen i Nordland til å holde fagdagen, og til å lage handlingsplanen. 
 
Caroline vil gjerne oppfordre andre til å engasjere seg i arbeidet mot seksuelle overgrep mot barn.
- Mitt råd til andre er at de ikke skal være redd for å spørre. Spør om din kommune har en handlingsplan mot seksuelle overgrep. Bare det å si ordene «seksuelle overgrep» er en viktig start. Vi må bryte gjennom taushetsmuren, og få vekk fortielsen rundt dette temaet, sier den nye presten på Vega.

Les mer på Redd Barnas "Jeg er her" - side om hvordan du etterspørre handlings- og beredskapsplaner i din kommune >