Foto: Redd Barna/Lisbeth Michelsen
Hele 49 prosent av befolkningen i Norge sier at de kjenner én eller flere som har vært utsatt for seksuelle overgrep som barn. Likevel er det skremmende stille rundt overgrep mot barn.

Kartleggingen av befolkningens kunnskap om og holdninger til seksuelle overgrep mot barn er utført av Ipsos MMI, på oppdrag for Redd Barna. I rapporten kommer det frem både hva folk i Norge oppfatter som overgrep, hvor ofte vi tror det skjer, hvem vi tror overgriperen er, hvor vi tror overgrepene skjer og hvem vi tror utsettes for overgrep. I tillegg avdekkes årsaker til at folk synes det er vanskelig å snakke om overgrep.

Halvparten kjenner noen

Befolkningen ble også spurt om de personlig kjenner noen som har vært utsatt for overgrep som barn. Hele 49 prosent sier at de kjenner én eller flere som har vært utsatt for seksuelle overgrep som barn.
Når det gjelder hva folk oppfatter som overgrep, så er det slik at jo eldre et barn er, jo mindre alvorlig synes folk at et overgrep er. De fleste mener at det er et overgrep hvis man begår seksuelle handlinger mot en 15-åring, selv om 15-åringen samtykker. Likevel viser undersøkelsen at:

  • 14 prosent er i tvil eller synes ikke det er overgrep å vise porno til en 14-15-åring
  • 7 prosent er i tvil eller synes ikke det er overgrep å beføle en 15-åring som samtykker
  • 7 prosent er i tvil eller synes ikke det er overgrep å ha samleie med en 15-åring som samtykker
  • 16 prosent synes samleie med en 15-åring som samtykker er et mindre alvorlig overgrep

Så mange som 95 prosent mener at seksuelle overgrep mot barn skjer mye oftere enn man får vite om.

Når det gjelder hva som kan gjøre det vanskelig å snakke om det så mener så mange som:

  • 47 prosent at det å snakke med barn om seksuelle overgrep gjør barn redde
  • 41 prosent at oppmerksomhet om seksuelle overgrep skaper unødig mistenksomhet mot uskyldige voksne

Rapporten kan du laste ned her >

Foto: Redd Barna/Lisbeth Michelsen
Redd Barna vil nå få hele Norge med på å bryte tausheten rundt seksuelle overgrep mot barn. Barn trenger modige voksne som snakker, og Redd Barna oppfordrer alle til å si JEG ER HER på vegne av barn.

Trenger modige voksne

 - Når så mange mener at det kan skremme barn eller skade voksne å snakke om seksuelle overgrep, så hindrer det oss i både å fortelle om og å oppdage overgrep. Skremmende mange barn utsettes hver dag for seksuelle overgrep. Samtidig er den norske befolkning tause. Vi vet det er høye mørketall. Redd Barna ønsker å sette fokus på at seksuelle overgrep skjer nærmere, oftere og er mer skadelig enn vi tror. Og at det er viktig at barn blir sett, hørt og trodd, sier Tove Wang, generalsekretær i Redd Barna.

Derfor lanserer Redd Barna den nasjonale kampanjen om seksuelle overgrep mot barn i dag. Redd Barna vil nå ha hele det norske folk med på laget til å bryte tausheten og knuse tabuer.

- Sammen kan vi alle bidra til å forebygge og bekjempe seksuelle overgrep mot barn og unge i Norge. Barn trenger modige voksne. Modige voksne snakker. Si JEG ER HER på vegne av barn i ditt nabolag, på ditt fotballag og i din by, sier Wang.

Mer informasjon om kampanjen og hvordan du kan engasjere deg finner du på kampanjesiden: www.reddbarna.no/jegerher