Foto: Redd Barna/Ragnhild Heggen
Ordførerens hjerte med lovnader til alle barna i Mandal henges opp i sikkerhetsnettet. Her sammen med noen av Mandals yngste innbyggere og generalsekretær i Redd Barna, Tove R. Wang.

I forbindelse med Redd Barnas kampanje «Jeg er her» gir kommunene, med sine fremste tillitsvalgte i spissen, løfter om å være der for alle barna i kommunen. Ti kommuner går foran og forplikter seg til å være aktive i kampen mot seksuelle overgrep.

Mandals ordfører inviterer til dialogmøte om seksuelle overgrep

Først ut var Mandals ordfører, Tore Askildsen, som på torvet midt i byen lovet overfor flere hundre barn at Mandal kommune skal gå i front i kampen mot seksuelle overgrep.

På mandalordførerens hjerte står det skrevet: I Mandal skal alle barn bli sett hørt og trodd og  Alle barn skal ha en trygg og god oppvekst. Det er lovnader som både forplikter og skaper forventninger.  

Allerede samme kveld fulgte Askildsen opp med å utfordre over 400 voksne til å være der for alle barna i kommunen. Se, høre og tro på barn de møter.  Og 27. april inviterer ordfører Askildsen alle frivillige lag og foreninger i Mandal til dialogmøte om seksuelle overgrep hvor målet er å gi tilstrekkelig kunnskap og sikre gode rutiner for å avdekke og hindre overgrep på barnas fritidsarenaer.  Bystyret i Mandal har vedtatt å slutte seg til kampanjen, seksuelle overgrep skal synliggjøres og snakkes i hjel, barn og unge i Mandal skal sikre at alle ønsker og løfter tas vare på. Kommunen har forpliktet seg til å på ulike måter jobbe mot overgrep gjennom hele året og i årene framover.

Foto: Redd Barna/Marianne Skogen
Ordførere i Skien, Hedda Foss Five, hang opp sitt løfte på Herkules kjøpesenter under kampanjelanseringen 23.mars.

Skien skal ha modige voksne

I Skien hang ordfører, Hedda Foss Five, opp sitt løfte på sikkerhetsnettet på Herkules kjøpesenter omkranset av barn fra Gimsøy barnehage. På løftet skrev hun:

I Skien skal vi ha modige voksne, som tør å si i fra når de har mistanke om at barn de møter har blitt utsatt for seksuelle overgrep. For Skien skal være den tryggeste byen å vokse opp i for alle barn.

I Skien har de hatt en handlingsplan mot vold i nære relasjoner som varer ut 2015. Foss Five sier hun nå vil løfte opp denne tematikken på agendaen og videreføre arbeidet som er gjort for å forebygge seksuelle overgrep mot barn. Ordføreren sier at hun ønsker å være med å forebygge, motvirke, snakke om og gjøre voksne bevisste på at det skjer seksuelle overgrep mot barn, og at hun synes dette er en viktig del av jobben som ordfører. 

Foto: Redd Barna/Marianne Skogen
Varaordfører i Drammen, Tove Paule, henger opp sitt løfte om at hun vil jobbe for åpenhet, kunnskap og barns rettigheter. Jeg er her og jeg blir her for barn i min by, sa Paule.

Drammen vil løfte debatten

Under kampanjelanseringen i Drammen på 13.april holdt varaordfører Tove Paule innlegg på høgskolen. ”Utfordringene på dette feltet er mange, og det finnes ingen enkle grep. Innsats på bred front er nødvendig. Vi må tørre å snakke om disse temaene, løfte debatten og ha mot til å handle. Som lokalpolitiker er jeg opptatt av hvordan Drammenssamfunnet skal klare å forhindre at seksuelle overgrep skjer”, sa Paule. Hun er opptatt av at de ansatte i kommunen som jobber med barn lærer å snakke med barn om hvordan de har det. De må ha mot til å ta vonde historier på alvor. De må vite konkret hvordan de går fram ved mistanke. Paule sier at hun håper Redd Barnas kampanje vil gi oss alle økt kunnskap om hvordan vi kan forhindre at seksuelle overgrep skjer og tørre å handle på barns vegne.

Utfordre din ordfører?

Vi har tatt med oss ti kommuner og ti ordførere på laget så langt. Det betyr at det er 418 ordførere igjen å utfordre! 

I løpet av høsten 2015 skal seksuelle overgrep mot barn gjøres synlig over hele landet og da trenger vi flere ordførere som stiller opp og gir løfter til barn. Vil du hjelpe oss med å utfordre ordføreren i din kommune? Vi håper å få med oss skoleklasser, videregående elever, ulike foreldregrupper, lag og foreninger, Redd Barna lag, andre lokallag, arbeidsplasser, studentmiljøer, band og supporterklubber for å nevne noen, til å utfordre sin ordfører til å gi løfter på vegne av kommunen.

"Vi vil ut i hver krik og krok av landet for å snakke i hjel tabuene rundt seksuelle overgrep mot barn. Hvis alle gjør litt, kan vi sammen skape forandring", oppfordrer kampanjeleder Ane Aamodt