Foto: Bivrost Film
Disse fire filmene skal bidra til å bryte tausheten rundt seksuelle overgrep. Barn trenger kunnskap og Redd Barna mener filmene lykkes i å lære barn om overgrep på en tydelig måte som ikke skremmer dem unødig.

«Kroppen min eier jeg» er en serie med fire tegnefilmer produsert av Bivrost Film i samarbeid med Redd Barna og NRK Super. Tegnefilmene er finansiert av Ekstrastiftelsen, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og Viken Filmsenter. Filmene sendes på NRK Super under deres temadager om seksuelle overgrep 6., 7. og 8. november.

– Målet med serien er å gi barn kunnskap om kropp, seksualitet og grenser, slik at de skal kunne forstå dersom de utsettes for et overgrep, sier Marianne Müller, regissør i Bivrost Film.

Müller fikk ideen da hun og regissør Trond Jacobsen hørte på radioen at barn ikke varsler om seksuelle overgrep fordi de ikke aner hva et overgrep er.

– Dette ville vi gjøre noe med. De fleste barn vet ikke hva et seksuelt overgrep er eller at det er forbudt. For å få flere utsatte barn til å varsle er det helt nødvendig at de får grunnleggende kunnskap om tematikken, sier Jacobsen.

Foto: Bivrost Film
"Kroppen min eier jeg" tegnefilmene sendes på NRK Super 6.-8.november. Du bestemmer over din egen kropp er gjennomgående budskap i filmene.

Viktig å snakke med barn om overgrep

Redd Barna har utviklet et veiledningshefte til filmene. Her får voksne råd om hvordan de kan reflektere sammen med barn om dette temaet. Veiledningsheftet inneholder et forslag til undervisningsopplegg rettet mot 2.-3. trinn, men innholdet kan også tilpasses eldre og yngre barn.

- Mange voksne føler seg usikre på hvordan de kan snakke med barn om seksuelle overgrep. Filmene og veiledningsheftet gjør det enklere å begynne å snakke om temaet, slik at barn får viktig kunnskap om hva overgrep er, at det er ulovlig, og hvor de kan få hjelp, sier seksjonsleder i Redd Barna, Thale Skybak

Foto: Bivrost Film
I tegnefilmene lærer barn at Norges lover bestemmer at voksne skal ta vare på barn, og at voksne ikke har lov til å skade barn. Det er ulovlig for voksne å leke tissen-leker med barn.

Temadager på NRK Super 6.-8.november 

Bivrost Film og Redd Barna er glade for at filmene skal sendes på NRK Super, slik at flest mulig barn får sett disse filmene. NRK Super setter fokus på overgrep og grenser under sine temadager 6.-8.november og vil vise flere produksjoner om tematikken.

- Dette er noe av det viktigste vi gjør i hele år. Forskning viser at det tar i gjennomsnitt over 17 år før personer forteller om overgrep som skjedde da de var barn. Å snakke med barn om seksuelle overgrep gjør barn trygge på at vonde hemmeligheter skal deles, at det er viktig og riktig å si ifra. Denne kunnskapen gir også barn en bedre forståelse av, og respekt for, hverandres grenser, sier Hildri Guliksen sjefsredaktør i NRK Super.

Se filmene her og last ned veiledningsheftet her >

Anbefalt aldersgrense på filmene er 6 år. Filmene kan også være egnet for yngre barn, men da bør de sees sammen med en voksen. Alle episodene brukes til undervisning for 2.-3. trinn, sammen med veiledningsheftet.

«Hvordan møte og følge opp barn som forteller» Last ned dette heftet her >

Les mer om undervisning til barn og unge, forslag til informasjonsskriv og mer info >

Er du selv utsatt for seksuelle overgrep, eller kjenner noen du tror er utsatt?

Til barn og unge - her kan du få vite mer om seksuelle overgrep og hvor du kan ta kontakt hvis du trenger hjelp eller vil snakke med noen >

Redd Barnas undervisningsopplegg for 5.-7.trinn

Redd Barna lanserer også nytt undervisningsopplegg for barn på 5.-7.trinn. Les mer om dette her >

På Redd Barnas #JegErHer-nettside finner du flere verktøy og mer informasjon om hvordan forebygge og bekjempe overgrep mot barn >