Foto: Illustrasjonsfoto: Redd Barna/Lisbeth Michelsen
Redd Barnas kampanje skal gjennomsyres av barns og unges erfaringer, synspunkter, ideer og engasjement.

Seksuelle overgrep mot barn er et stort samfunnsproblem. Skremmende mange barn opplever overgrep og voksne gjør ikke nok for å beskytte dem. Vi vet at mange barn som utsettes for overgrep synes det er vanskelig å fortelle det til noen. Voksne må på banen og vise at de tar ansvar.

I 2015 trapper Redd Barna opp innsatsen for å gi voksne den kunnskapen de trenger. De må vite at seksuelle overgrep skjer i mye større omfang enn de tror. Og de må forstå at det skjer overalt, også i sine omgivelser. Det skal ikke lenger være lov å skyve problemene under teppet – seksuelle overgrep mot barn angår hver enkelt av oss, og i kampen mot overgrep har vi alle en viktig rolle å spille. Gjennom kampanjen skal folk flest forstå og erkjenne at seksuelle overgrep mot barn skjer oftere, nærmere og er mer skadelig enn man tror.

Look to Lom

Seksuelle overgrep setter dype spor. Vi må se, og vi må vise at vi er der for dem som trenger oss – enten det er våre egne barn eller andre barn i vårt nærmiljø. Kampanjen skal gjennomsyres av barn og unges erfaringer, synspunkter, ideer og engasjement. En slik kampanje er for viktig til å overlate den bare til voksne.

Foto: Modellfoto: Mette Frandsen, illustrasjon: Pernille Ane Egebæk
De fleste barn forteller ikke lett om overgrep, vold og omsorgssvikt. Og de fleste voksne vet ofte ikke hvordan de skal snakke med barn om dette.

For en tid tilbake inviterte rådmann i Lom, Ola Helstad, lærere, barnehageansatte, idretten, politiet, folk fra frivillig sektor, kirken osv. til en hel dag med fokus på forebygging av seksuelle overgrep. – En hver kommune med respekt for seg selv må ta dette temaet på alvor, sier Helstad. I kampanjen vil vi bygge videre på slike viktige initiativ og inspirerende eksempler som finnes over hele landet.

Fakta, kunnskap og historier

Vi skal presentere fakta for å fortelle hvor ofte overgrep skjer, hvor de skjer, hvem som er overgriper og hva det gjør med den som er utsatt. Vi skal fortelle historier fra mennesker som har egne erfaringer med overgrep. Et mangfold av historier skal vise at seksuelle overgrep er et vidt spekter av krenkelser, der de fleste begås av noen barnet kjenner godt. Vi skal også kartlegge folk sine kunnskaper om seksuelle overgrep, og i disse dager starter Ipsos MMI opp en landsomfattende undersøkelse.

Redd Barna vil invitere ti byer til å gå i front. Disse skal vi følge opp intensivt. Lokale krefter skal kreve at alle arenaer der barn ferdes (skole/kultur/idrett/kirke) har fokus på å beskytte barn mot seksuelle overgrep. Lærere/rektorer/helsesøstre og politikere (blant annet) skal få kunnskap om seksuelle overgrep, og barn skal få kunnskap om egne rettigheter. Vi skal arrangere kurs for tanter og bestefedre, for lærere og studenter, for trenere og korister, for ingeniører og kokker. På denne måten skal Redd Barna sin kampanje forebygge seksuelle overgrep og bidra til at alle som møter barn får kunnskap slik at barn blir sett, hørt og trodd.

Din stemme er viktig

Du kan være med å bestemme hvilke byer som skal gå i front. Send oss noen linjer om den byen du mener bør få være med. Hvorfor akkurat denne byen? Har byen en ildsjel; en helsesøster, en tannlege eller kunstner som har gjort noe ekstra for barn? Er det en rektor, en politimester, en lærer, fotballtrener eller politiker som gjør en ekstra innsats? Fortell oss om det! Skriv til ane.aamodt@reddbarna.no

Her er kampanjeteamet:

Foto: Redd Barna/Luca Kleve-Ruud
I 2015 starter Redd Barna en ny kampanje for å avdekke seksuelle overgrep mot barn, med fokus på ti byer. Her er kampanjeteamet Ane Aamodt, Grete Vandvik og Lars Due-Tønnessen samlet.

Ane Aamodt, Kampanjeleder 

«Etter mange år i Amnesty International har jeg lært at folk flest kan bruke stemmen sin og kreve endring. Jeg er opptatt av at kampanjen skal sette fokus på at det er alles ansvar å sørge for å gjøre barns hverdag trygg. Det betyr at vi må ta innover oss at seksuelle overgrep skjer – først da er det mulig å komme på banen og gjøre en ekstra innsats for barn.»

Grete Vandvik, Seniorrådgiver barns rett til å bli hørt

«Vi vil at barn og unge skal føle at dette også er deres kampanje. Barn har rett til å bli hørt i alle saker som angår dem, og seksuelle overgrep mot barn angår i aller høyeste grad barn. Videre har barn og unge erfaringer, synspunkter, ideer og engasjement som vi trenger for å skape en god kampanje.»


Lars Due-Tønnessen, Spesialrådgiver beskyttelse mot vold og overgrep

«Det viktigste er bevisstgjøring: Voksne må få kunnskap om hva seksuelle overgrep faktisk er. Og de må lære å snakke om dette. De fleste barn forteller ikke lett om overgrep, vold og omsorgssvikt. Og de fleste voksne vet ofte ikke hvordan de skal snakke med barn om dette.»