Redd Barnas utfordring til alle landets ordførere.

De færreste kommuner i Norge har egne handlingsplaner mot seksuelle overgrep. Som en del av Redd Barnas kampanje «Jeg er her», utfordrer medlemmer og frivillige i Redd Barna ordførere landet rundt til å sette seksuelle overgrep på dagsorden. Kommuner må ha handlings- og beredskapsplaner, og rutiner på plass. 

Det er dette Berit Botten og Anne Lise Lysø, frivillige i Redd Barna Averøy, gjorde da de fikk til et møte med ordføreren i kommunen. De utfordret ordfører Ingrid Ovidie Rangønes og kom med tydelige krav om at Averøy må sikre at barn beskyttes mot overgrep.  

- Vi ble godt tatt imot av ordfører Ingrid Rangønes. Hun fortalte at saken skulle tas videre opp i det politiske systemet, forteller Berit Botten engasjert. 

Økt kunnskap i Averøy

Som et resultat av møtet med ordføreren, og i tillegg lederen for skole- og barnehagesektoren, har Averøy kommune nå lagt konkrete planer om en fagdag for å sette fokus på seksuelle overgrep mot barn. Fagdagen skal arrangeres allerede på nyåret. Dette vil markere starten for kommunens arbeid. 

Foto: Berit Hannasvik
Anne Lise Lysø og Berit Botten, frivillige i Redd Barna Averøy, her sammen med ordfører i Averøy kommune, Ingrid Ovidie Rangønes (i midten).

Vi må våge å se

Berit Botten har selv jobbet i skole, og ser viktigheten av at kommunene setter fokus på dette og at det blir et kunnskapsløft blant folk som jobber med barn og unge.

- Jeg ser med gru på ting som jeg burde ha sett da jeg jobbet som lærer. Voksne møter barn daglig i skoler og barnehager, og de må få kunnskap om hva de skal se etter.

Undersøkelser viser at det går i snitt 17,5 år fra et overgrep har skjedd til den fornærmede bringer det fram i lyset.

- 40 % tror at det er skadelig å snakke med barn om dette. Det er ikke det. Vi må tilegne oss mer kunnskap, og vi må endre holdning. Selv om dette er en nasjonal kampanje, er det i lokalsamfunnet overgrepene skjer. I våre hjem. Her må vi røske opp i oss selv, og våge å se det som vi ikke vil se, mener hun.

Bli med du og! Bruk Redd Barnas "Jeg er her"-verktøykasse og se hvordan du kan bidra til å sette seksuelle overgrep mot barn på dagsorden > 

Redd Barnas Forstyrringsuker 2016

Nå i november har Redd Barnas frivillige og medlemmer rundt om i hele landet satt fokus på forebygging av seksuelle overgrep mot barn. Folkemøter, utstillinger, fagarrangementer og aktiviteter for barn og unge har blitt gjennomført. Vi har utfordret ordførere til å sikre handlings- og beredskapsplaner, og kjente personer, personer som møter barn i sitt arbeid og barn og unge selv, har løftet fram de ti ønskene fra barn og unge om hvordan vi kan bekjempe seksuelle overgrep mot barn. 

Her kan du se bilder fra alt som har skjedd landet rundt >