Foto: Redd Barna/Peirik
Marie Blokhus gir sin stemme til en 30 år gammel kvinne som har vært utsatt for seksuelle overgrep. Marie sier hun håper at filmene vil bidra til mer åpenhet rundt temaet.
På under to døgn er filmen der Tobias Santelmann forteller historien til en 26 år gammel mann som ble utsatt for overgrep av noen eldre elever på skolen, blitt vist 150.000 ganger og den er delt over 1500 ganger. Mange kommenterer at filmen er sterkt formidlet. Dette er den andre filmen i alt ti filmer der kjente personer velger å gi sin stemme til overgrepsutsattes egne erfaringer.
 
Den første historien, til ei 21 år gammel jente som ble utsatt for overgrep fra moren og faren sin i oppveksten, fortelles av regissør Margreth Olin. Andre som har gitt sin stemme på film, og som blir lansert i løpet av året, er Heidi Gjermundsen Broch, Marie Blokhus og Frank Kjosås. I mai filmer vi de fem siste historiene.
 
 

Ingen vet bedre 

Ingen vet bedre hvordan det oppleves å bli utsatt for overgrep, enn den som sitter på egne erfaringer. Ingen vet bedre hvordan det føles å ikke bli sett, hørt eller trodd, eller hva som skal til for at en skal ønske å fortelle. 
 
«Hvorfor var det ingen som spurte?» sier mange av de overgrepsutsatte unge og voksne som bidrar i kampanjen vår. De bidrar med sine erfaringer, sine ideer og anbefalinger, og sitt engasjement, for å hjelpe andre som utsettes for overgrep i dag. Noen av dem trenger eller ønsker å være anonyme, andre vil og kan stå frem med ansikt. Felles for alle er at de ønsker å bidra til mer åpenhet, økt bevissthet og kunnskap om seksuelle overgrep mot barn. Og alle forteller de at dette skjer midt i blant oss. 
  
Foto: Redd Barna/Peirik
Tobias Santelmann ønsker å bidra til å sette fokus på seksuelle overgrep mot barn.

«Ingen snakket om det i oppveksten min»

Tobias Santelmann svarte umiddelbart ja da vi spurte om han ville gi sin stemme til en mann utsatt for seksuelle overgrep. – For meg er det utrolig viktig å være med på dette og sette fokus på seksuelle overgrep mot barn. Ingen snakket om det i oppveksten min. Og jeg kan ikke forestille meg hvor vondt det må være å bli utsatt for det, uten å kunne snakke om det, sier han.
 
Den 26 år gamle mannen som Tobias Santelmann gir sin stemme til, forteller om det å bli utsatt for overgrep fra andre ungdommer. Historien hans forteller også om en lærer som ikke tok ansvar, som så og som sviktet. Sammen vil de ti historiene vi lager filmer av, vise ulike typer overgrep, forskjellige overgripere, og ulike konsekvenser for den som utsettes. Vi ønsker med filmene å løfte frem erfaringene til de som har vært utsatt, og fremheve at seksuelle overgrep skjer i alle samfunnslag og på alle steder. Det skjer oftere, nærmere og har mye større konsekvenser enn vi gjerne tror. 
 
Alle de ti filmatiserte historiene baserer seg på intervjuer med overgrepsutsatte, og er anonymisert og bearbeidet av manusforfatter Helena Nielsen. Filmene er regissert at Johan Kaos og foto er ved Peirik. 
 
Utover i kampanjen vil vi løfte frem flere tekster, sanger, dikt, tegninger og annet som er basert på overgrepsutsattes egne erfaringer. Noe er direkte fra unge og voksne som har vært utsatt for overgrep, noe er anonymisert og bearbeidet av Redd Barna. Alle som bidrar i kampanjen vår, gjør det på den måten som er riktig for dem. De åtte neste filmene der kjente personer gir sin stemme til åtte overgrepsutsatte personer, vil lanseres gjennom året.
 
Del gjerne filmene og bli med og si #JegErHer !
 
Tobias Santelmann gir sin stemme til gutt 26 år: 
 
Margreth Olin gir sin stemme til jente 21 år: