Foto: Redd Barna/Ragnhild Heggen
Caroline Aasen Johannessen, Viktor Larsen, Markus Eriken og Thale Hovland utgjør arbeidsutvalget i Mandals Barne- og Ungdomsråd, som nesten alle kjenner eller har hørt om noen som har vært utsatt for seksuelle overgrep. På folkemøtet i Mandal holdt de appell om temaet.

Seksuelle overgrep er så grusomt at det er vanskelig å forstå at det skjer. Men det skjer. Over halvparten av befolkningen kjenner noen som har vært utsatt for seksuelle overgrep, allikevel så er det nesten ingen som snakker eller skriver om det. Hvorfor roper vi ikke høyt eller skriker i sinne og fortvilelse over at barn kan bli utsatt for sånt? Kjære voksne, vi trenger at dere roper tydeligere!

I Norge vet vi at mange barn og unge blir utsatt for seksuelle overgrep. Tenk hvor mange det er her i Mandal?! Seksuelle overgrep skjer ikke bare alle andre steder. Det er mange som tenker at det ikke er et stort problem fordi det ikke snakkes mye om det. Men det er feil. Det skjer nærmere og oftere enn vi tror. Det skjer her i Mandal også.

Vold og seksuelle overgrep krenker grunnleggende menneskerettigheter. Alle mennesker har rett til å bli respektert og til å føle seg trygge uavhengig av etnisitet, religion, kjønn, seksuelle orientering, funksjonsevne og/eller alder.

I Barnekonvensjonen står det i artikkel 34 at alle barn har rett til beskyttelse mot alle former for seksuell utnytting og misbruk. Det er vår rett å oppleve oss trygge og beskyttet fra overgrep.

Vi unge trenger at dere voksne har kunnskapen slik at dere kan sørge for at overgrep ikke skjer. Vi trenger å vite at hvis noe vondt skjer så finnes det hjelp.

Ofte så er det så vanskelig å tørre å spørre om noe galt hvis noen er lei seg eller man er bekymret. Det er så mye bedre at dere spør for mange ganger enn for få. Når dere spør viser dere at dere bryr dere. Det gjør oss trygge.  Vi synes det er viktig at dere som foreldre må tørre å spør ikke bare barna deres, men venner til barna og klassekamerater til barna deres. Og lærere og trenere og andre, dere har et ansvar for å se oss, spørre oss og lytte. Kanskje må dere lytte bak ordene, fordi det ikke alltid er så lett å snakke om det som er vanskelig.

Vi er opptatt av at voksne, lærere og foreldre, har et viktig ansvar for å tørre å tenke at overgrep kan skje. Dere må være sikre på at de vi til enhver tid er sammen med på trening, på leirer på turer er ansvarlige og trygge voksne som ikke skader oss. Er du alltid helt sikker på at du stoler på og kjenner de voksne vi reiser på tur med for eksempel? Det er deres ansvar!

Dere må også tørre å snakke om det som er vanskelig. Hvis dere ikke tør å snakke om det som er vanskelig hvordan skal vi da klare å finne ord og hvordan skal vi da lære å være modige? Åssen skal vi da vite hvilke ord vi skal bruke for at dere skal forstå. 

Foto: Redd Barna/Ragnhild Heggen
Sikkerhetsnettet i Mandal - et synlig symbol på at Mandal skal være en trygg by for barn.

Alle barn trenger noen de kan stole hundre prosent på. Noen de våger å fortelle sine vanskeligste hemmeligheter til. Vær den voksne som barn tør å stole på!

Grunnen til at vi ikke alltid tør å fortelle om de vanskelige tingene er at vi kan være redde for å føle oss annerledes eller vi er redde for at foreldrene blir veldig lei seg. I en liten by som Mandal er det så lett at folk begynner å snakke negativt og sladrer.

Til slutt har vi lyst å si noe til deg som har vært utsatt for overgrep.

Det er ikke din skyld!

Vi vil fortsatt møte deg på skolen og vi vil fortsatt behandle deg som den personen du er, ikke som en som har vært utsatt for overgrep. Du må huske at vi først og fremst liker deg og er venner med deg fordi du er den du er.

Vi vil at du skal finne en voksen du kan stole på og at du skal vite at det går ann å få hjelp.

Vi vil at du skal vite at du ikke er alene og du trenger ikke føle deg ensom. Vi er her sammen med deg.

Kjære alle sammen! 

Vær modige voksne for oss! 

Appellen er gjengitt med tillatelse fra Caroline Aasen Johannessen, Viktor Larsen, Markus Eriken og Thale Hovland i Mandals Barne- og Ungdomsråd.