Redd Barna har laget tre filmer med bilder av det som har skjedd land og strand rundt i Jegerher-kampanjen på ett år. Det har vært et utrolig engasjement for denne kampanjen, og vi håper du vil ta deg tid til å disse flotte filmene. Du kan også se hele ettårsmarkeringen fra DogA i Oslo nederst i saken.

I 2015 deltok ti byer i Redd Barnas Jeg er her-kampanje. Nå fortsetter vi arbeidet, og oppfordrer alle kommunene i Norge til å være med på en nasjonal #Jegerher-dugnad.

Her er den første filmen "Lytt til barn og unges stemmer!":

Få med deg kommunen din

Redd Barnas mål er:

  • at voksne har kunnskap til å forebygge og avdekke seksuelle overgrep mot barn
  • at arenaer der barn er, har handlingsplaner og beredskapsplaner for å forebygge, avdekke og håndtere seksuelle overgrep mot barn
  • at barn får opplæring i seksualitet, retten til å sette grenser og kunnskap om seksuelle overgrep


Nå trenger Redd Barna din hjelp til å følge opp. Be din ordfører om å sikre beredskapsplaner og sette seg et mål for året: at alle barn i kommunen skal beskyttes mot seksuelle overgrep.

Les mer her om hvordan du kan utfordre din ordfører og dine lokalpolitikere til å gjøre din kommune til en #JegErHer-kommune >

Her er den andre filmen "Du kan gjøre en forskjell!":

Fortsetter å bryte tausheten

Redd Barnas kampanje «Jeg er her» har hatt som mål å bryte tausheten og øke kunnskapen knyttet til seksuelle overgrep mot barn.

I samarbeid med fagfolk, støttesentre, kommuneansatte og ivrige frivillige har Redd Barna gitt folk verktøy til å si «Jeg er her» for barn der de bor. Aviser landet rundt har skrevet om seksuelle overgrep mot barn, og filmene som Redd Barna har laget har blitt vist over 1 million ganger og delt over 10 000 ganger på Facebook.

Se alle de 12 kampanjefilmene her >

Barn og unge har sagt hva de ønsker at voksne skal gjøre for å forebygge overgrep og disse ønskene henger nå på skoler, barnehager, biblioteker, rådhus, hos helsesøstre og tannleger fra Alta i nord til Mandal i sør. Sammen har vi bidratt til å bryte tausheten rundt seksuelle overgrep mot barn. Dette skal vi fortsette med.

Her er den tredje filmen "Si jeg er her for barn der du bor!":

Vi er her

I 2016 vil Redd Barna videreføre «Jeg er her» som en del av vårt langsiktige arbeid på feltet. Vi skal fortsette å påvirke politikere og gi verktøy til alle som jobber med barn. Redd Barna ønsker å takke alle som har hevet stemmen sin på vegne av barn der de bor.

Her er noe av det som ble sagt under ettårs-markeringen for Jegerher på DogA i Oslo:

- Aldri før har så mange mennesker på så mange steder i landet og på så mange ulike arenaer samarbeidet for å bryte tausheten rundt seksuelle overgrep, og for å si sammen at vi er her, Birte Nordahl, prest og aktiv i kampanjen, som startet en prestestafett hvor hun oppfordret alle prester til å dele Redd Barnas film om seksuelle overgrep i en menighet.

- For oss i Utsatt Mann som hele tiden strever med å bli sett og hørt, så ga denne kampanjen og det nære samarbeidet med Redd Barna oss et løft, og det har betydd veldig mye for oss, Jarle Holseter, leder i Utsatt Mann.

- Vi vet at det er lav kunnskap om overgrep mot barn, også blant de profesjonelle. Redd Barna har gjort et glimrende arbeid med å avsløre at voksne kan for lite om seksuelle overgrep og vold mot barn. Vi må øke kompetansen hos alle oss som jobber rundt og med barn, barneombud Anne Lindboe.

- Kampanjen har først og fremst vært en stor bevisstgjøring for oss, og det tror jeg alle trenger. Vi kurset trenerne i kampanjen, og bevisstgjorde dem på seksuelle overgrep og hvordan vi kan forebygge det, og hvordan vi kan oppdage det, Håkon Lunov, Utviklingssjef i Strømsgodset.

Her kan du se hele ettårs-markeringen for Jegerher på DogA i Oslo: