Jeg er her! - På tross av et liv preget av krig, seksuelle overgrep, omsorgssvikt og tortur.
Jeg er her! - På tross av å ha vært utsatt for menneskehandel som barn.
Jeg er her! - Selv om jeg har byttet navn flere ganger.
Jeg er her! - På tross av å ha bodd på hemmelig adresse og krisesenter.
Jeg er her! - På tross av å ha levd med drapstrusler og voldsalarm gjennom mange år.
Jeg er her! - På tross av mine psykiske utfordringer.
Jeg er her! - På tross av alle selvmordsforsøkene og selvskadingen.
Jeg er her! - På tross av å ha gått på 28 forskjellige medikamenter. I dag er jeg helt medikamentfri.
Jeg er her! - For å fortelle at alt er mulig, på tross av en tapt barndom.

Hør Angelicas sang Løvetann:

Jeg er her! - Fordi jeg turte, og holdt på håpet om at noen ville bli glad i meg.
Jeg er her! - Fordi musikkterapi og traumebehandling har hjulpet meg.
Jeg er her! - Fordi jeg har kjempet for det.
Jeg er her! - Som en ekte forkjemper for barn og ungdom, fordi jeg vet hvor viktig det er at de får kunnskap om sine rettigheter og muligheten til å bli sett og hørt når disse rettighetene blir brutt.
Jeg er her! - I dag, takknemlig for mine venner og min nye familie.
Jeg er her! - Fordi jeg er et løvetannbarn.
Jeg er her! - Fordi jeg heldigvis fant min «Englemamma». Tusen takk for den du er og alt du gjør for meg.
Jeg er her! – Fordi jeg i dag har vært rusfri i 4 år.
Jeg er her! - Fordi musikken er i mitt hjerte, og sangen er mitt håp.
Jeg er her! - For å takke alle som har gjort dette mulig og for at løvetann blir lansert i dag.

Takk til Redd Barna for at denne dagen ble mulig. Og for et godt samarbeid - dere er RÅ!
Da jeg var 16 år, kom jeg i kontakt med Redd Barna. Mitt første møte med dem var en veldig sterk samtale. Jeg ble da for første gang forklart mine rettigheter. Jeg visste ikke hva barnekonvensjonens rettigheter var, på tross av at barnevernet hadde hatt omsorgsretten over meg i mange år. Jeg husker så godt at jeg fikk en plakat med barnekonvensjonens rettigheter. Denne plakaten hang jeg opp på rommet mitt, på ungdomsinstitusjonen jeg bodde på.

Ved hjelp av denne plakaten fant jeg ut at mine rettigheter hadde blitt brutt og at jeg ikke hadde blitt sett eller hørt store deler av min barndom.

Jeg synes det er viktig å være samfunnsengasjert. Derfor er jeg en artist som skriver tekster med et levende budskap. Jeg vil spre musikk til folket, som man kan finne trøst og håp, og kanskje også kjenne seg igjen i. Jeg bruker mine erfaringer fra mitt eget liv, og mine opplevelser, både de gode og de vonde. Det er slik jeg skaper min musikk. Det er slik jeg vil spre den.

Jeg er her!