Foto: Redd Barna/Marianne Skogen
Landsmøtets uttalelse til ordførerne i alle landets kommuner ble sendt i posten i dag, postet av Redd Barnas generalsekretær Tove R. Wang.

Landsmøtet til Redd Barna som ble holdt i høst, ønsket at alle ordførere etter årets kommunevalg skal jobbe for at barnehager og skoler har beredskapsplaner for å forebygge og avdekke seksuelle overgrep mot barn og unge. Landsmøtets uttalelse har nå blitt sendt som brev til alle landets 428 ordførere. Generalsekretær Tove Wang postet selv alle brevene.

I uttalelsen fra landsmøtet står det:

Barns rett til beskyttelse mot seksuelle overgrep er nedfelt i FNs konvensjon om barnets rettigheter. Både gjennom barnekonvensjonen og barneloven forplikter myndighetene å beskytte alle barn og unge i Norge. Likevel er det altfor mange barn og unge som blir utsatt for overgrep. Vi må ta innover oss at seksuelle overgrep skjer oftere, nærmere og kan være mer skadelig enn vi tror. Det er viktig å skape trygge arenaer for barn der de bor.

Redd Barna sine krav i kommunevalget 2015.

Barn trenger voksne som spør hvordan de har det, og som har mot og trygghet til å være en samtalepartner som kan avdekke overgrep. For at barn skal være trygge må voksne være sin rolle og sitt ansvar bevisst. Lærere i skolen og ansatte i barnehagen møter barna daglig over tid og er i en posisjon til å avdekke overgrep mot barn. Derfor er det svært viktig at disse har handlingskompetanse om seksuelle overgrep mot barn og unge. De må ha trygghet og mot til å snakke med barna de er bekymret for, de må vite hva som er deres rolle og ansvar, hva de skal gjøre når de er bekymret og hvem som er sentrale samarbeidspartnere for å sikre barn trygghet. Det er behov for kunnskap hos de voksne, konkrete beredskapsplaner og handlingsplaner som tydeliggjør hva en skole eller barnehage skal gjøre når det er mistanke om at et barn blir utsatt for seksuelle overgrep.

Gjennom kampanjen #JegerHer har Redd Barna bidratt til å sette temaet seksuelle overgrep på dagsorden og utfordret 10 ordførere til å ha beredskap, systemer og handlingsplaner for hvordan forhindre, hvordan avdekke og hvordan reagere dersom det er mistanke om at et barn er utsatt for seksuelle overgrep. Alle disse ordførerne har tatt sitt ansvar og kommet med løfter om at de skal sikre dette.

Redd Barnas landsmøte ber alle landets ordførere om å

  • sikre at alle skoler og barnehager har utarbeidet beredskapsplaner for hva man skal gjøre om man er bekymret for at et barn er utsatt for seksuelle overgrep,

  • ta ansvar for at beredskapsplanene er kjent for de som jobber på skolene og i barnehagene, og

  • gi ansatte i skolen og barnehager nødvendig kompetanse for å kunne forebygge og avdekke seksuelle overgrep.

Se uttalelsen fra Redd Barna sitt landsmøte her >

Les mer om hvordan du kan påvirke din kommune og sikre forebygging av seksuelle overgrep der du bor >