Foto: Redd Barna/Hanne Bjugstad
Sikkerhetsnettet fylles opp av barns beskjeder foran rådhuset i Kongsvinger

Under Redd Barnas folkemøte i Kongsvinger tidligere i juni, vekket innlegget til Anne Kristin Lindkjølen engasjement. Hun vet tydelig hva hun snakker om. Lindkjølen har vært politi i 31 år, og jobbet med etterforskning og dommeravhør de siste 23 årene. For henne er dette den viktigste jobben noen kan ha.

- Når du vet hvilke enorme skadevirkninger seksuelle overgrep gjør med barn, så blir du motivert til å hjelpe disse barna ut av situasjonen, slik at de får vokse opp og utvikle seg med sitt fulle potensial, mener Lindkjølen.

- Jeg har selv erfart at mange barn i saker vi har etterforsket som har kommet vekk fra overgriper og inn i trygge miljøer, endrer seg positivt og fungerer bedre.

Men veien dit kan være vanskelig. Gjennom kampanjen #JegErHer gjentar Redd Barna igjen og igjen at tabuer skal snakkes i hjel. Vi må snakke om seksuelle overgrep, og modige voksne snakker på vegne av barna. Lindkjølen syns det er bra at Redd Barna skaper oppmerksomhet om temaet, og tror det fører til at det blir enklere å snakke om seksuelle overgrep.

- Det er noe i oss mennesker som gjør det vanskelig å snakke med barn om seksualitet og om seksuelle overgrep, tror Anne Kristin. - Kanskje er vi redde for å skremme barnet. Kanskje er vi reddefor å skape fantasi hos barn om dette alvorlige temaet.

På vei i riktig retning

Foto: Redd Barna/Hanne Bjugstad
Anne Kristin Lindkjølens innlegg på Sentrum VGS i Kongsvinger ble godt mottatt i publikum. Her får dere noen av hennes råd.

Lindkjølen mener det er egoistisk av voksne å ikke snakke med barn om seksuelle overgrep fordi vi er redde.

- Det bør være en plikt for oss voksne å bevisstgjøre barn om seksuelle overgrep. Jeg har inntrykk av at det begynner å bli mer åpenhet om dette temaet i barnehager og skole. Da er vi på vei i riktig retning. Man bør også lære foreldre å snakke med barna sine om dette.
49 prosent kjenner noen som er utsatt for seksuelle overgrep, viser en rapport som Redd Barna lanserte tidligere i år. For politiet er det umulig å finne de som er utsatt for overgrep, hvis ingen snakker om det.

- Seksuelle overgrep mot barn er vanskelig å avdekke uten at de som er rundt barnet, evner å ta innover seg at seksuelle overgrep faktisk skjer mot barn, sier Lindkjølen. Heldigvis har dette blitt mye bedre de siste fem årene. Folk er mer opplyst i dag, og tør å si i fra til barnevern og politi.

Lindkjølen oppfordrer voksne om å ringe noen hvis de er i tvil om det har skjedd noe med et barn. Hun minner om at det er fullt mulig å snakke om sin bekymring anonymt hos politiet, før meldingen går til barnevern og politi. Dette gjelder for alle, men kanskje spesielt for folk som jobber med barn.

Redd Barna har valgt å fokusere på lokalsamfunnene i årets kampanje, og har lansert kampanjen i ti byer rundt om i hele landet. Lindkjølen har noen råd om hvordan kommunene kan ta dette arbeidet videre.

- Lokalsamfunn bør sørge for at lokale handlingsplaner for å bekjempe vold og seksuelle overgrep er på plass i kommunen. Planene bør være forankret på høyeste hold. Lag tiltakskort for den enkelte ansatte i offentlig sektor! tipser barnas politi.