Barn vet hva som skal til for at de skal oppleve å bli sett, hørt og trodd. Barn vil bidra i kampen mot seksuelle overgrep. Derfor har barn fra hele landet bidratt med ønsker til hvordan voksne kan si «Jeg er her» og vise at de bryr seg på ekte. Dette er både barn og unge som har engasjert seg i de 10 kampanjebyene i Redd Barnas "JegErHer"-kampanje og det er ungdommer som selv har vært utsatt for seksuelle overgrep.

Lytt til barn og unges ønsker

Barn og unge ønsker at vi skal snakke høyt om seksuelle overgrep, og de vil selv være med på å bryte tausheten. Vi som er voksne trenger å bli minnet på hvordan barn og unge ønsker at vi skal være mot dem. Og vi må være gode til å lytte.

Vær snill mot alle barn, uansett om det er dine egne eller ikke. Ta barn på alvor, lytt til barn og respekter barn. Tro på det barn sier, selv om det kan være vondt eller ekkelt å tro på. Vær tøff nok til å gjøre noe når et barn har det vanskelig, selv om det kan føles ubehagelig overfor andre voksne. Snakk med oss om retten til å sette grenser. Spør barn om hvordan de egentlig har det. Dette er ønsker som alle vi som er voksne kan oppfylle for alle de barna vi møter.

Aktiviteter landet rundt i Redd Barnas temauke

Redd Barna ønsker å få hele det norske folk med på å synligjøre, spre og lytte til barn og unges ønsker. I temauken "Forstyrringsuka" nå i november arrangerer Redd Barnas frivillige over hele Norge aktiviteter der de setter fokus på hvordan barn ønsker at voksne skal si «Jeg er her». Gjennom folkemøter, fagdager, stands og utstillinger blir barn og unges stemmer løftet fram i kampen mot seksuelle overgrep.

Ønskene er også en del av Redd Barnas undervisningsmateriell. Les mer om det her >

Målet er at vi alle skal bli bedre på å spisse ørene når barn snakker, at alle voksne skal bli bedre på å se barn, lytte til barn og å tro på barn når de snakker.

Vil du være med og spre ønskene der du bor ?

DU kan bidra! Du kan synliggjøre barn og unges ønsker på biblioteket, rådhuset, skolen, i parken, på arbeidsplassen din, i din lokale butikk, hos idrettslaget eller i barnehagen.

Vil du ha plakaten med alle 10 ønskene og snakkeboblene med ønskene? Gå inn på Redd Barnas nettsider og bestill materiellet her >

Her kan du også laste ned plakaten, ønskene og flyers >

Bli med og si JEG ER HER i din kommune, i din by, på ditt tettsted, i din bydel, i ditt nabolag.

Tapetser sosiale medier med ønskene!

Her finner du et album på Facebook hvor du laste ned profilbannere og bilder med alle de 10 ønskene og laste opp på din profil >

Bli med! Del de 10 ønskene fra barn og unge på Faceboook, Instagram og Twitter.

 

Tove R.Wang, generalsekretær i Redd Barna med det syvende ønsket, "Tro på det barn sier, selv om det kan være vondt eller ekkelt å tro på".