– Vi settes i stand til å gjøre jobben vår bedre og blir mer bevisste på vår egen rolle, sier Marthe Skjølaas, som jobber som jordmor og er student på Vold i nære relasjoner, menneskerettigheter og profesjonsetikk.

Fra høsten 2015 skal hun forelese på høyskolens nye kurs Seksuelle overgrep i et livsløpsperspektiv. HBV ligger langt fremme når det gjelder å sette fokus på disse temaene; ingen andre høyskoler har dette tilbudet i sin studieportefølje. Det var også grunnen til at Redd Barna valgte Drammen som én av ti arrangementsbyer for sin kampanje «Jeg er her».

Gjeldende temaer hele livet

– Disse temaene er relevante fra livets start til slutt. Jeg føler det som en profesjonsplikt å skaffe meg kunnskap til å gjøre noe med det. Nå tør jeg å spørre når noen kommer til meg, sier Skjølaas.

Hun jobber som jordmor på føde-/barselavdelingen på Sykehuset i Vestfold og som SO-sykepleier på voldtektsmottaket i Vestfold.

– Det er mye som kan gjøres hvis forhold avdekkes før et barn av en volds- eller overgrepsutsatt blir født, sier hun og legger til at kompetansen hun har fåt gjennom studiet har bidratt til at hun har avdekket mer og hjulpet flere.

Foto: Foto: Eli Strindeberg/HBV
Runi Børresen (t.v.) er førstelektor på Institutt for menneskerettigheter, religion og samfunnsfag og fagansvarlig for alle de tre studiene. Her er hun sammen med Trine Lise Brastad Hansen som er sosialkonsulent på Fjell skole.

Stort forebyggingspotensial

Førstelektor Runi Børresen på Institutt for menneskerettigheter, religion og samfunnsfag er fagansvarlig for alle de tre studiene. Ved å ta studiene Vold i nære relasjoner, menneskerettigheter og profesjonsetikkSeksuelle overgrep i et livsløpsperspektiv og Sorg og traumer – når krisen rammer barn og unge kan studenter nå oppnå 60 studiepoeng i løpet av ett år. Studiene er lagt opp i moduler, slik at høyskolen kan ta imot studenter fra hele landet. Modulene kan også tas enkeltvis.

– Kompetanse gjør at du får mot til å handle. Flere undersøkelser viser at de fleste som blir utsatt for seksuelle overgrep er under 18 år. Det anslås at 30–50 prosent av dem som begår seksuelle overgrep er under 18 år. Det betyr at de aller fleste går på skolen, og at det er et stort forebyggingspotensial. Alle som jobber med barn og unge må bli bevisst sitt ansvar i å fange opp signaler og få kompetansen til å gjøre noe med det, i tillegg til å være der for barna etter at vold eller overgrep er avdekket, sier Børresen.

Ansvar for å melde fra

Børresen legger også til betydningen av profesjonsetikken. De som jobber med barn og unge må kjenne sin rolle og sitt ansvar, samt sine juridiske plikter som melde- og avvergeplikt. Videreutdanningen HBV tilbyr er i høyeste grad tverrfaglig, og har studenter fra svært varierte profesjoner som for eksempel barnehager, Barnevernet, skoler, krisesenter, akuttmottak, oppvekstetat, voksenopplæring og politiet.

Foto: Foto: Eli Strindeberg/HBV
Noen av studentene som nå går på ”Vold i nære relasjoner, menneskerettigheter og profesjonsetikk”. De er enige om at de nå utfører jobben sin på en bedre måte. F.v.: Chathrine Bråta Ytterhus, Jannicken Jacobsen, Stine Herder Berg, Isabel Mühleisen Ojo og Marthe Skjølaas.

Isabel Mühleisen Ojo jobber med akutt-psykiatri i front-teamet på Oslo Universitetssykehus i tillegg til å jobbe på et familiesenter. Hun har tatt en master i psykisk helsearbeid på HBV samt to av kursene i videreutdanningen, og skal begynne på Seksuelle overgrep i et livsløpsperspektiv til høsten. Hun trekker frem fordelen ved at studiet er tverrfaglig.

– I løpet av kursene får vi høre perspektiver fra fagpersoner som jobber i ulike instanser, og vet dermed mer om hvem vi skal kontakte og hvilke ansvarsområder de har. Vi får også høre det nyeste innen forskning. Som fagperson føler jeg et ansvar for å holde meg oppdatert, sier Ojo.

HBV tar ansvar

HBV er sitt ansvar bevisst når det gjelder å bidra med kunnskap på de aktuelle temaene. Dekan ved Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskapKristin Barstad, sier at høyskolen har fokus på å gi profesjonsutøvere handlingskompetanse.

– 100 prosent av alle barn i Norge går på skole, og det betyr at spesielt læreryrket må ta ansvar. Det stilles stadig høyere krav til lærere når det gjelder å legge til rette for effektiv læring og et godt skole-hjem-samarbeid. Det siste krever stor grad av tillit, og det kan være en fare for at signaler og situasjoner overses. Vi har derfor fokus på å bidra med kunnskap på de aktuelle temaene, slik at vi legger til rette for effektiv læring, et godt samarbeid med hjemmet og samtidig gir lærerne kunnskap til å avdekke og handle i situasjoner som når vold og overgrep skjer, sier Barstad.