Bli med - si #JegErHer for barn der du er!

Redd Barnas mål er:

  • at voksne har kunnskap til å forebygge og avdekke seksuelle overgrep mot barn
  • at arenaer der barn er, har handlingsplaner og beredskapsplaner for å forebygge, avdekke og håndtere seksuelle overgrep mot barn
  • at barn får opplæring i seksualitet, retten til å sette grenser og kunnskap om seksuelle overgrep 

 

Hvis alle gjør litt, kan vi sammen skape forandring. 

I 2015 deltok ti byer i Redd Barnas Jeg er her-kampanje. Nå fortsetter vi arbeidet, og oppfordrer alle kommunene i Norge til å være med på en nasjonal #Jegerher-dugnad.  

Blir med og gjør din kommune til en #JegErHer-kommune!

Her finner du inspirasjon og kan se hva andre har gjort for å sette seksuelle overgrep mot barn på agendaen.