Om dugnaden

Vi er midt i en global krise de fleste av oss aldri har sett maken til. Redd Barna jobber nå på spreng for å oppskalere våre program for barn i Norge og i verdens fattigste og mest utsatte land. Her er Redd Barnas internasjonale respons og hvilke tiltak vi gjennomfører for å redde barns liv.

Vi sprer viktig informasjon

I alle land vi jobber gir Redd Barna livsviktig informasjon om viruset, smittevern og god hygiene ved hjelp av radiosendinger, mobile høyttalere på biler, plakater og dramagrupper.

Som i Kenya, gjennomfører vi hjemmebesøk for å dele ut såpe. Redd Barnas ansatte benytter da også anledningen til å snakke med barna om skolearbeid og lekser.

Vi lærer opp helsearbeidere

Hvordan bruke smittevernsutstyr riktig? Hvordan skal helsearbeidere forholde seg til pandemien? I mange land gir Redd Barna opplæring til lokale helsearbeidere og frivillige ernæringsrådgivere om Covid-19.

Vi lærer opp helsearbeidere fra lokale helsestasjoner til å gjennomføre offentlige helsekampanjer. Da kan de reise tilbake til sine lokalsamfunn og informere om godt smittevern og hvordan folk skal beskytte seg.

En egen app for vordende mødre er også under utvikling i Somalia, med nøkkelinformasjon foran fødselen for å hindre frykt og holde mor og barn trygge.

Vi støtter fjernundervisning

I alt 1,5 milliarder barn fra skoleelever til universitetsstudenter møter nå stengte dører og er nødt til å fortsette studiene hjemmefra. Det gjelder hele ni av ti barn i skolepliktig alder.

Skolegang til barn er vår viktigste sak! Akkurat som i Norge er de viktig å fylle gapet i undervisningen når skolene er stengt. Redd Barna gir og støtter fjernundervisning til hjemmeværende barn i mange land.

Vi finner utsatte barn

Noe av det vi er aller mest bekymret for er barns sikkerhet når mer av tiden må tilbringes bak stengte dører. Redd Barna identifiserer barn som er utsatt for vold og overgrep og gir hjelp.

Vi passer på enslige barn

En viktig del av Redd Barnas arbeid er psykososial støtte til barn i kriser. Nå følger Redd Barna opp barn som har mistet sine omsorgspersoner pga koronakrisen. I tillegg kan mange barn leve mer isolert fordi krisen har endret på skole- eller familiesituasjonen.

Vi snakker med barn

I mange land har Redd Barna hjelpetelefoner og tips for barn og voksne, for eksempel i Norge! Hjelpetelefoner for barn finnes også i land som Zambia, Mosambik og Kenya.

Lærer å vaske hendene godt

I mange land jobber Redd Barna allerede med vann og sanitære forhold for å skape god hygiene. Mange steder oppgraderer nå Redd Barna vann- og sanitæranlegg.

I Somalias hovedstad Mogadishu har Redd Barna støttet arbeidet med å bygge 50 spesialvasker som skal monteres på helsesentre i området. Vaskene lar deg pumpe vann med foten, slik at man ikke blir smittet på hendene når man skal vaske seg.

Også flyktninger har rett til rent vann, et behov som er ekstra viktig nå. Tilgang til rent vann og opplæring i god håndvask er en av de viktigste oppgavene framover.

Smittebehandling

Som en stor, internasjonal bistands- og hjelpeorganisasjon har Redd Barna utviklet en egen strategi for å sikre at sårbare barn skal fortsette å være beskyttet, friske og motta undervisning. Den viktigste prioriteten er å hindre og kontrollere spredningen av pandemien.

Det gjør vi blant annet i flyktningeleirer over hele verden. Vi behandler også syke pasienter. I Bangladesh bygger Redd Barna et behandlingssenter med 60 senger som en tidlig forberedelse mot pandemien.

Påvirke myndigheter

Redd Barna påvirker myndighetene til å opprettholde utdanningsbudsjetter og lærerlønninger slik at barn kan fortsette å få undervisning.

Vi påvirker også rike land å gi gjeldsslette til utviklingsland slik at de økonomiske konsekvensene av korona ikke forverrer deres evne til å sikre barns helse, trygghet og utdanning.