Child friendly mobile courts

Through the project “Child friendly mobile courts: Bringing justice closer to children in rural areas”, Save the Children will work so that girls and boys in the Nemo District can enjoy their right to be protected against the harmful practices of child marriage and sex¬ual exploitation

Read the proposal

Jussbuss for barn

Redd Barna skal jobbe for at gutter og jenter i Nemo distriktet i Malawi skal bli beskyttet mot barneekteskap og seksuelle overgrep. Vårt prosjekt «jussbuss for barn» tar med seg retts systemet ut til barna som bor på landsbygda.

Les søknaden