PÅ VEI MED VAKSINER


I Nigeria er lungebetennelse den største dødsårsaken hos barn under fem år. 130 000 barneliv går tapt hvert år. Sykdommen rammer som vanlig de fattigste hardest. 99% av alle barn som dør av lungebetennelse, bor i lav- og mellominntektsland.

Av Bernt Heder Dillum

Det er vanskelig å anslå hvor mange barn som får lungebetennelse i verden årlig, men i Redd Barnas Rapport «Fighting for Breath» fra 2017, antar man at over 150 millioner barn får lungebetennelse hvert år. 

Hvert tredje barn med lungebetennelse får ikke riktig behandling. Antibiotika kan forhindre 70 prosent av dødsfallene. I rapporten kommer det frem at det dør flere barn av lungebetennelse enn malaria, diaré og meslinger til sammen. 

Med din hjelp er Redd Barna på veien med livreddende vaksiner.

Ved skolen i landsbyen samles mødre for å få barna vaksinert.

Redd Barnas mobile helseteam kommer med de livreddende vaksinene.

Hvert år reddes tusenvis av barneliv av vaksiner som koster mindre enn 10 kroner stykket.

Med din hjelp utdanner Redd Barna lokale helsearbeidere som gjør den viktige jobben.

For 100 år siden var lungebetennelse en utbredt sykdom som i rike land så vel som fattige. Sykdommen var en av de viktigste dødsårsakene blant barna i Europa og USA.

Høyere levestandard og forbedret tilgang til helsetjenester, har endret dette bildet dramatisk. Lungebetennelse er fortsatt en helserisiko for barn i høyinntektsland, men langt flere barn dør av sykdommen i fattige land. I dag er lungebetennelse først og fremst en sykdom som rammer de aller fattigste.

Det finnes enkle metoder for å forebygge og behandle lungebetennelse i tide. Vi redder hundretusenvis av barneliv ved å utvide tilbudet av helsetjenester, og  gjennom å skape rutiner for regelmessig kontroll av barn som er utsatt.

Luc var bare 19 måneder da han ble livstruende syk av lungebetennelse. Her har han kommet til en av Redd Barnas klinikker.

Luc var bare 19 måneder da han ble livstruende syk av lungebetennelse. Her har han kommet til en av Redd Barnas klinikker.

Takket være støttespillere som deg fikk Luc behandling med oksygen og antibiotika i tide.

Takket være støttespillere som deg fikk Luc behandling med oksygen og antibiotika i tide.

Kort tid etter kunne Moren ta med seg Luc hjem. I dag er han en sunn og frisk gutt.

Kort tid etter kunne Moren ta med seg Luc hjem. I dag er han en sunn og frisk gutt.

DETTE GJØR REDD BARNA MED DIN STØTTE

  • Utdeling og distribusjon av vaksiner mot lungebetennelse.
  • Utdanner og utruster lokale helsearbeidere som kan stille en diagnose, gi riktig behandling og henvise de alvorlig syke barna til spesialistpleie.  
  • Sender mobile helseklinikker ut i rurale strøk.
  • Støtter foreldre gjennom barnets to første livsavgjørende år. Vi gir dem kunnskap om amming og næringsrik mat, og om hvordan de kan beskytte barna mot infeksjonssykdommer.
  • Gir livreddende behandling til barn med lungebetennelse.
  • Gir helsearbeidere opplæring i å hjelpe og veilede mødre.

VAKSINENE SOM REDDER LIV

Med din støtte får barn i Nigeria vaksiner som beskytter dem mot lungebetennelse.

Tusen takk for at du støtter vårt arbeid! SAMMEN REDDER VI BARNS LIV.