Sovjetunionens brødkurv

Krigen i Ukraina


24. februar 2022 startet den russiske offensiven i Ukraina og den største invasjonskrigen i Europa siden 2. verdenskrig. De to landene som var med og grunnla Sovjetunionen for akkurat hundre år siden er nå i krig.

Men, hva handler egentlig konflikten om? Hvordan begynte den og hva er konsekvensene?

Av: Luca Kleve-Ruud
Kilder: Redd Barna/Save the Children, Britannica, SNL, Wikipedia, Al Jazeera, NY Times, CNN, Statista, Int. Trade Administration, UNHCR, Independent, FN, US EIA.

Russlands og Ukrainas historie går tilbake til 880-tallet da Kievriket ble dannet av vikinger. Rikets hovedsete lå i det som i dag er Kiev i Ukraina, og strakk seg inn i Hviterussland og sentrale deler av Russland.

I år 1199 slo to av Kievrikets mange fyrstedømmer seg sammen og dannet Ukraina.

Etter 1400-tallet ble landet delt opp flere ganger. Østlige deler av landet valgte å love troskap til den russiske tsaren og ble senere en del av Russland. Vestlige deler ble en del av Østerrike-Ungarn og senere Polen.

På 1800-tallet ble store deler av Ukraina integrert i det russiske imperiet. Dette ble starten på nok en kaotisk periode med mye indre konflikt og kamp om selvstendighet.

Siden 2014 har Redd Barna bidratt med livreddende arbeid i store deler av det østlige Ukraina. Vi bistår sårbare familier med mat, husly, klær, medisiner, brensel og kontantstøtteordninger. Redd Barna har blant annet bygget opp og rehabilitert 23 skoler og utdanningsinstitusjoner som har blitt skadet av konflikten.

Allerede før den siste tidens konflikteskalering hadde 400.000 barn i Ukraina behov for humanitær bistand. Redd Barna er fortsatt til stede på bakken og bistår der vi kan. Det vil vi fortsette med så lenge det er trygt og mulig.

Den 24. februar 2022 gir Putin ordre. Russland angriper Ukraina fra flere kanter; i østlige deler av Ukraina, fra den annekterte Krim-halvøya og fra den nordlige delen av Ukraina, gjennom russisk territorium.

Aleksandr Lukasjenko gir sin støtte til Russland og åpner opp for fri passasje gjennom Hviterussland.


Siden 24. februar 2022 har over
3,200,000
ukrainere FLYKTET fra KRIGEN.
De fleste er kvinner og BARN. *tall fra 25.mars 2022

Naboland åpner grensene.

Fluktruten går vestover, vekk fra krigen. Nabolandene Polen, Slovakia, Ungarn, Romania og Moldova har åpnet grensene og tar imot ukrainske flyktninger. Polen har tatt imot over 2.000.000 ukrainere etter at konflikten startet. Det har vært opptil 40 timers ventetid på grensen og 14 km bilkø.

Redd Barna er til stede i Ukraina, Polen og Romania.

Bare dager etter angrepene har Ukraina og nabolandet Moldova søkt om EU-medlemskap. Georgia har kunngjort at de også vil søke.


Minst 3000 personer, inkludert
59
BARN har blitt DREPT. *tall fra 25.mars 2022

Hvorfor er Ukraina så viktig?

I tillegg til å være knyttet til historie og identitet handler konflikten i Ukraina om makt, sikkerhet, landområder med enorme naturressurser og en stor industri.

Ukraina er det andre største landet i Europa, og de er det naturlige krysningspunktet mellom øst og vest. Her finner du viktige havnebyer og gassledninger fra Russland til Europa går gjennom Ukraina. Russlands bekymring er at Ukraina vender seg mot vesten og at den geografiske plasseringen og nærheten til Nato vil bli et problem.

Men Ukraina har hatt en viktig rolle helt siden sovjettiden. Det ble kalt for Sovjetunionens brødkurv - et fruktbart land med rikt jordsmonn og store jordbruksområder.

Mineralressurser

Ukraina har den største forekomsten av uran i Europa.
Den 6. største forekomsten i verden - dobbelt så mye som Russland.

Den 2. største forekomsten av titan i Europa.
På plassen etter Norge.

Foto: Alchemist-hp (pse-mendelejew.de) Wikipedia

Den 2. største forekomsten i verden av mangan og jern.
Og den 2. største forekomsten i Europa av kvikksølv.

Den 3. største forekomsten i Europa av skifergass.
Og den 6. største forekomsten i verden av kull (2019).

Jordbruk

Ukraina har det største dyrkbare arealet i Europa.
Og det 3. største arealet i verden av svartjord.
Svartjord er blant verdens mest fruktbare jordsmonn.

Den største eksporten i verden av solsikker og solsikkeolje,
den 2. største produksjonen i verden av bygg,
den 3. største produksjonen i verden av korn,
den 4. største produksjonen i verden av poteter,
den 5. største produksjonen i verden av honning
og den 9. største produksjonen i verden av egg,

Ukraina har 44 millioner innbyggere.
Men jordbruket i Ukraina kan brødfø 600 millioner mennesker.

En mer sulten verden er en mindre stabil verden. Krigen i Ukraina kan gi ringvirkninger utover landegrensene. Ukraina er den største eksportøren av flere viktige matvarer til sårbare og konfliktherjede land som Jemen, Bangladesh, India, Etiopia, Libanon og Palestina. Barn i land som Jemen vil lide av at ukrainsk mateksport stopper opp i kjølvannet av den russiske invasjonen. Konflikten vil føre til høyere matvarepriser, mangel på mat og sult. Og dette kan igjen føre til nye konflikter i nye land.

Redd Barna jobber i samtlige av de nevnte landene.

Millioner av barn er i akutt fare

Allerede 21. februar 2022 stengte Ukraina alle skolene. Og barna mister verdifull skolegang og trygghet.
Kampen om makt, ressurser og land har satt 7,5 millioner barn i Ukraina i stor fare for å bli skadet, både fysisk og psykisk, av krigshandlingene. Over hele Ukraina må barn flykte ned i kjellere og bomberom. Temperaturen om natten er på frysepunktet. Barna lever i konstant frykt.

Redd Barnas kontor, ansatte og samarbeidspartnere gjør alt de kan for å hjelpe barna rammet av krigen. Vi intensiverer også arbeidet for barn på flukt i Ukrainas naboland - som Polen og Romania.

Hva har

gjort under Ukraina-konflikten?

Redd Barna er alltid på plass under humanitære kriser og har siden 2014 arbeidet med sårbare barn og familier i Ukraina.

Redd Barna er tilstede på bakken og bistår der vi kan. Det vil vi fortsette med så lenge det er trygt og mulig. Vi står klare for å gi livreddende hjelp som mat, vann, kontantstøtte og trygge oppholdssteder.

Gjennom Redd Barnas katastrofefond kan vi umiddelbart respondere der behovet er størst. Din støtte sørger for at vi kan raskt kan gi barn det de trenger for å overleve i en humanitær krise.

Vi jobber for at EU-kommisjonen skal sørge for at mennesker som er tvunget til å flykte får beskyttelse i andre EU-land, og at nødvendige tiltak blir satt inn for å støtte Ukrainas naboland.

Redd Barna har blant annet et team i Polen som jobber sammen med lokale partnere for å imøtekomme behovene der. I Romania er Redd Barnas ansatte og frivillige på bakken og hjelper flyktningene når de ankommer ved grensen og dekker grunnleggende behov i mottakssentre.

For å opprettholde alle aktiviteter behøver vi din hjelp!

Pengene kommer fram!

Av innsamlede midler går 92,6% til arbeidet for barna som trenger oss aller mest. Kun 7,4% går til administrasjon og til å skaffe nye inntekter.
 Les mer om hvordan vi bruker pengene