Av: Bernt Heder Dillum

Krigen i Syria raser på sitt tiende år. Siden krigens utbrudd har Redd Barna vært på plass for å hjelpe barn, både inne i Syria og i nabolandene, hvor tusenvis av syriske barn og familier lever på flukt. Sammen med støttespillere som deg, har vi nådd ut til mange av barna som trenger det aller mest. Tusen takk for all din hjelp til barna i Syria! Men kampen for å redde Syrias barn er på langt nær over.

Syria står oppe i flere kriser. Blant annet rammer en økonomisk krise landet hardt. Over 85 prosent av befolkningen lever nå under FNs fattigdomsgrense, som er på rundt 20 kroner dagen. Prisene på mat har doblet seg, noe som fører til at stadig flere barn opplever matmangel og underernæring. 11 millioner mennesker trenger fortsatt humanitær hjelp.

Med din støtte forsetter jobben med å gi barn i Syria livreddende hjelp. I denne videoen kan du se noe av det du har bidratt med så langt.