LIV I HVER DRÅPE

Nesten hvert tiende menneske på jorda lever uten tilgang på rent vann. Hvert år dør flere mennesker av forurenset vann, enn av vold og krig. Over 40% av disse er barn under fem år.

Tilgang til rent vann kan redde ca. 16 000 mennesker hver uke. Med din hjelp arbeider Redd Barna for at alle barn skal få tilgang til rent vann.

I Afrika bruker kvinner 40 milliarder timer på å hente vann hvert år. Når et samfunn får vann, får kvinner og jenter livene sine tilbake. De starter bedrifter, får mer tid til å dyrke mat og tar utdanning. Vann er derfor en viktig del av å bekjempe fattigdom.

200 kroner kan gi såpe, bøtte og vannrensetabletter til en familie på fem i en måned

500 kroner kan gi rent vann fra sikre brønner

1500 kroner kan gi en manuell vannpumpe som gir tilgang til rent vann

Madina, Sindayo, Halima, Biru og Ali hadde ikke rent vann på skolen. Ofte måtte de gå tørste eller ta sjansen på å drikke forurenset vann. Etter at Redd Barna installerte vannrensefiltre på skolen, kan de drikke rent vann uten å bli utsatt for farlige bakterier.

Når mennesker må forlate sine hjem på grunn av naturkatastrofer eller væpnet konflikt, mister de ofte tilgangen til rent vann og fungerende toaletter. Da kan det fort bli et spørsmål om liv eller død å sikre at de får tilgang til drikkevann og latriner igjen. Dette er hovedgrunnene til at Redd Barna ofte fokuserer på vann- og sanitærforhold i nødhjelpen vår.

Metodene vi bruker avhenger av omstendighetene. I den første fasen kjører vi ofte inn rent drikkevann i tankbiler. Andre ganger borer vi brønner eller setter opp digre vanntanker med tilhørende tappekraner i nærheten av der folk bor. Eller vi lærer folk hvordan de kan rense skittent vann – og gir dem de nødvendige hjelpemidlene til å gjøre det.

SLIK GJØR VI DET:

Sikrer folk tilgang på rent vann.

Lager badeområder der folk kan vaske seg.

Bygger brønner og latriner samtidig som vi lærer folk hvordan de kan vedlikeholde dem på en god måte.

Deler ut pakker med hygieniske artikler som såper, sjampo, kammer, tannpasta og tannbørster.

Lærer barn og voksne hvor viktig det er å ha god håndhygiene og hvor farlig det er å drikke skittent vann.

Takk for at du gir rent vann til barna som trenger det aller mest!

Del historien

Del historien og bidra til at flere kan være med å gi sin støtte.

Støtt oss

Det er takket være våre støttespillere vi at kan barn tilgang på rent vann.

Foto: Mark Kaye / CJ Clarke / Louis Leeson / Stuart Sia / Kyle Degraw / Ahonobadha / Guilhem Alandry / Thomas Jepson-Lay / Adele Korman / Jonathan Hyams