CORONAVIRUSET

I en tid hvor det er viktigere enn noensinne at vi passer på hverandre og viser solidaritet med våre medmennesker, er det også viktig å tenke på at koronaviruset ikke kjenner noen grenser.

Tidligere har vi sett at lav- og middelinntektsland er dårligere rustet til å håndtere virusutbrudd enn høyinntektsland. Det er derfor grunn til bekymring for hvordan denne pandemien vil påvirke de mest sårbare gruppene i verden – og ikke minst barna. Med din hjelp skalerer vi derfor opp vårt arbeid i Afrika, Sør-Amerika og Asia.

Sammen skal vi vinne kampen mot korona.

Koronaviruset

HIV/AIDS-epidemiene har i lang tid rammet fattige land hardt, og har tatt livet av mange foreldre. Tusenvis av besteforeldre har måttet overta omsorgsrollen for sine barnebarn og har ansvar for familien.


Nå står disse barna nok en gang i fare for å miste sin omsorgsperson. Korona har høy dødelighet blant eldre og mennesker med underliggende sykdommer. I verste fall kan millioner av barn bli stående alene uten noen til å ta vare på seg.

Med din hjelp jobber vi nå på spreng for at sårbare familier skal få hygienemateriell og informasjon om hvordan de kan beskytte seg.

UTDANNING

1,403,321,250

elever kan ha fått avbrutt utdanningen på grunn av koronaviruset.

Skolegang kan gi trygge rammer for barn som bor i områder preget av stor usikkerhet, men nå har 152 land stengt alle sine skoler. Det betyr at 1,4 milliarder barn og unge kan ha fått avbrutt utdanningen, helt eller delvis, som følge av pandemien. Vi anslår at millioner av barn i utviklingsland vil kunne være ute av skolen i opp mot ett år.

Vi har lang erfaring med radio-undervisning og e-læringsprogrammer for å gi marginaliserte barn et utdanningstilbud, og har allerede gjennomført prosjekter som inkluderer slike løsninger i 29 land.

Internasjonalt er Redd Barna allerede i gang med å gi råd og veiledning til myndigheter om hvordan ulike teknologiske løsninger kan brukes i denne situasjonen. Bedre utbygd fjernundervisning kan også bidra til å formidle viktige beskjeder til befolkningen under koronautbruddet.

Bli med – sammen skal vi vinne kampen mot koronaviruset!

MANGLENDE HELSEVESEN

Vi er svært bekymret for en mulig spredning av koronaviruset i land med svake helsesystemer, og i ustabile land med krig og konflikt. I slike land kan et alvorlig utbrudd knekke landets helsetilbud.

Med din støtte sørger nå våre dyktige leger, sykepleiere og helsearbeidere for at klinikker og barnevennlige leke- og læreområder i programmene våre verden over er trygge for barna og for de ansatte. Dette inkluderer blant annet at vi sikrer at klinikker har nok såpe og hygienisk utstyr, slik at risikoen for spredning av viruset blir redusert.

Vårt globale helseteam arbeider også sammen med WHO og andre partnere med forebyggende tiltak i mange av landene der vi har programmer, særlig i land med svake helsesystemer. Redd Barna leder i tillegg et globalt konsortium som har som mål å forberede og styrke humanitære organisasjoners mulighet til å møte et større utbrudd av sykdom eller en pandemi.

HYGIENE

Millioner av mennesker rammet av krig og konflikt bor i overfylte flyktningleirer med svært dårlige hygieniske forhold og sanitæranlegg.

Når viruset rammer overfylte leirer og bosetninger vil konsekvensene bli enorme – og vi har ingen tid å miste. Vi trapper nå opp arbeidet vårt med sanitær- og hygienefasiliteter, samt spredning av informasjon.

Vi vil også benytte anledningen til å sende deg en ekstra stor takk for at du står sammen med oss i den globale kampen mot korona. Det er en utfordrende tid for alle, og uten din støtte hadde dette arbeidet vært umulig å gjennomføre.

På vegne av alle i Redd Barna og barna som du hjelper – tusen takk!

Sammen redder vi barn!

Av: Luca Kleve-Ruud, Bernt Heder Dillum, Henning Kjølgård.
Foto: NAID, Luca Kleve-Ruud, Redd Barna