FLUKTEN FRA SYRIA (COPY) (COPY) (COPY) (COPY)
Takk for din støtte til
barn i India!

I India har koronapandemien utviklet seg til en humanitær krise. Selv om barn sjeldnere blir alvorlig syke enn eldre, blir de rammet hardt. De mister familiemedlemmer, lærere og lokale ledere som tidligere har hatt omsorg for dem. Økende fattigdom, mangel på mat og et overbelastet helsevesen kan gi en alvorlig og skadelig effekt på millioner av barn.

"Barn som mister omsorgspersonene sine og må klare seg selv er ekstremt sårbare for utnyttelse og misbruk, og vi gjør alt vi kan for å beskytte dem mot å bli offer for ulovlig adopsjon eller menneskehandel."
Sanjay Sharma, stedfortredende programdirektør for Save The Children i India.

Av: Bernt Heder Dillum

Pandemien rammer indiske barn på forskjellige måter. Mange står nå i fare for å bli tatt ut av skolen for å bli satt til å jobbe for å hjelpe familien økonomisk. Barn som er ute av skolen har større risiko for å bli utsatt for overgrep, familievold, barneekteskap og barnearbeid. Med din støtte jobber Redd barna nå på spreng for å hjelpe barn som rammes.

Gjennom Redd Barnas program får barna opplæring i personlig hygiene og hvordan de kan beskytte seg mot viruset.

Et nyfødt barn får livreddende oksygen etter en kritisk fødsel. Med din støtte deler vi ut medisinsk materiell til helseklinikker.

Det er stor mangel på oksygen og Redd Barnas medarbeidere jobber uavbrutt for å distribuere livreddende oksygen og medisinsk materiell til helseklinikker.

I Sharavasti-distriktet får sårbare familier mat og hygieneartikler som hjelper dem gjennom krisen. Med din støtte når vi ut til nye familier hver dag.

Gjennom pandemien har Redd Barna nådd 1,5 millioner mennesker med livsviktig hjelp. Det hadde ikke vært mulig uten støttespillere som deg. Nå skalerer vi opp ytterligere våre helseprogrammer i India for å drive livreddende medisinsk hjelp, etablere karantenesentre, ambulanser, dele ut mat og gi psykososial støtte til barn.

Tusen takk for at du gjør en forskjell for barna som trenger det aller mest!