IDAI

Den verste værkatastrofen på den sørlige halvkule.

DSSYKLONEN

IDAI

Av: Nina Hopstock I Luca Kleve-Ruud

Dette er den verste humanitære katastrofen som har rammet Mosambik i nyere tid. Familier har mistet alt de eier, og mange har kommet bort fra hverandre.

15. mars, kl. 00.30 (norsk tid).

Med en fart på 177 km/t feier syklonen Idai over Beira - en av Mosambiks største byer.

Den setter så kursen mot Zimbabwe og Malawi med uforminsket styrke.

Idai etterlater seg massive ødeleggelser på grunn av kraftig vind og enorme mengder regn.

Det er mangel på mat, rent vann, elektrisitet og telekommunikasjon. Toaletter og kloakkanlegg er ødelagt og drikkevann er forurenset.

Et område som strekker seg over 50 kilometer ble liggende helt under vann.


1,85 millioner
mennesker i sørøst-Afrika er berørt av syklonen Idai.


1 million
av disse er barn.


2300
mennesker er skadet.
686
mennesker er omkommet.

Kystbyen Beira ble hardest rammet, hvor 600.000 innbyggere mangler mat og tak over hodet.

Syklonen Idai har ødelagt mer enn 2.800 klasserom og 39 helsesentre.

Mer enn 33.600 hjem er fullstedig rasert.

I tillegg har mer enn 5000 kvadratkilometer med dyrket mark blitt skadet. Dette vil få store konsekvenser i de neste månedene.

Takket være din hjelp kunne vi være på plass med nødhjelp i løpet av 72 timer.

Akkurat nå blir det delt ut telt, presenninger og tepper slik at familier kan få midlertidig tak over hodet.

Familier får såpe, vaskemidler, bøtter og vanntanker for å forhindre spredning av dødelige sykdommer.

Barn som har kommet bort fra sine foreldre blir gjenforent med familie og slekt.

Barnevennlige områder er under planlegging. Her kan barn leke trygt, snakke med trygge voksne og få et pusterom i alt kaoset.

Det vil også settes i gang undervisningstilbud slik at barna ikke får lange avbrudd i skolegangen.

Barna får også utdelt tørre og varme klær.

Tusen takk for støtten!
Dette hadde ikke vært mulig uten din hjelp!