Slik bretter du kortet

1.

Print kortet i 100% størrelse.

Med den blanke siden vendt mot deg, brett arket i to på tvers.

2.

Med til/fra-teksten vendt mot deg brett det i to igjen.

3.

Gi bort ditt inspirerende personlige kort!