ENHVER KRIG
ER EN KRIG MOT BARN

1 AV 5 BARN LEVER I KONFLIKTOMRÅDER

I løpet av de siste 20 årene har barn aldri vært mer utsatt for krig og konflikt enn de er i dag. På bare ett år har antall barn som lever i konfliktområder økt med

30 millioner

Av: Bernt Heder Dillum og Luca Kleve-Ruud

Barn som rammes av krig dør, blir lemlestet, får fysiske skader og psykiske traumer. I tillegg dør hundretusener av barn hvert år av indirekte årsaker som underernæring, mangel på helsetjenester og rent vann. Dine bidrag gjør at vi kan være tilstede og gi livreddende hjelp og psykososial støtte til tusenvis av barn som er tvunget til å leve i krig.

DETTE ER NOEN AV BARNA SOM LEVER I VERDENS MEST KONFLIKTFYLTE OMRÅDER

Åtte år gamle Razan fikk en alvorlig øyeskade da hun ble truffet av splinter etter et bombeangrep i Jemen.

I fem dager måtte den lille jenta leve med intense smerter fordi familien ikke hadde penger til å frakte henne til sykehuset.

Da Razan endelig kom til sykehuset, ble hun umiddelbart henvist til operasjon av Redd Barnas ansatte.

Etter den første operasjonen, sørget vi for at hun ble sendt videre til en spesialist innen øyekirurgi.

Mohammed ble truffet av splinter fra en bombe da IS tok kontroll over byen han bodde i.

Tilstanden hans var alvorlig og han måtte opereres på sykehuset. Med din støtte får han nå psykososial hjelp til å bearbeide traumene han har etter at han ble skadet.

Mohammed forteller at det hjelper å snakke med noen om det som skjedde.

«Redd Barna gir barn i Mosul en pause fra det harde livet vi lever. De snakker med oss, gir oss klær og leker. Jeg har det mye bedre etter at Redd Barna kom hit.»

Mer enn 1,5 millioner mennesker har blitt internt fordrevet i Somalia siden november 2016 som følge av konflikt, tørke og flom.

En av Redd Barnas viktigste oppgaver for barn som lever i krig, er å bygge leke- og læreområder hvor barna kan føle seg trygge.

Vår kollega, Sadaam, sørger for at Camir får en pause fra den harde hverdagen i flyktningleiren.

Rukara (15) husker de blodige kampene han opplevde som barnesoldat i den demokratiske republikken Kongo.

Sammen med kameratene ble han dopet og smurt inn med et «magisk» stoff for at de skulle bli uovervinnelige.

Da han så kameratene dø, bestemte han seg for å rømme fra den militante gruppen.

Sammen med en lokal samarbeidspartner, sørger Redd Barna nå for at han får hjelp til å bearbeide traumene han har opplevd.

Med din hjelp støtter Redd Barna rehabilitering av skoler som har blitt angrepet.

Nå kan Naija og klassekameratene hennes endelig gå på skolen igjen.

Hun går på en av skolene som har blitt rehabilitert og fått nytt skolemateriell, rent vann og toaletter.

Redd Barna kjemper uavbrutt for å oppfylle barns rett til beskyttelse, overlevelse og skolegang før, under og etter en krig eller konflikt.

Sammen gir vi barna livreddende hjelp, og muligheten til å skaffe seg en bedre framtid.

Tusen takk for din støtte!