video båt

Av: Bernt Dillum | Luca Kleve-Ruud

Litt vest for Kap Guardafui, den 275 meter høye klippen som utgjør selve spissen på Afrikas horn, ligger kystbyen Abo. Denne kyststripen i Somalia er for de fleste sjøfarere et fryktet farvann. For mannskapet på Redd Barnas ambulansebåt, er det en helt vanlig dag på jobben. Syv dager i uken frakter de pasienter til sykehuset i Bosaso.

I dag er det 22 år gamle Saynab som skal være med i båten. Hun er gravid og må fraktes trygt til sykehuset fire timer unna.

prikker

Saynab har høyt blodtrykk og har hovnet opp i ansiktet. Det er viktig at hun kommer seg til sykehuset så fort som mulig.

Saynab er engstelig. Hun vet at det har gått galt med flere gravide kvinner fra landsbyen tidligere. Nervøst tar hun fatt på gåturen ned til havnen hvor ambulansebåten venter.

For mange kvinner i dette fattige landet, er det å føde barn forbundet med høy fare. I Somalia dør 1 av 22 kvinner i barsel. 83 av 1000 barn dør før de fyller fem år.

Med din støtte har Redd Barna donert to ambulansebåter til helsedepartementet i Puntland.

Båtene går i skytteltrafikk langs kysten, og er operative syv dager i uken.

Det er alltid helsepersonell og medisinsk utstyr med i båtene.

De kalles støvdjevler. Virvelvindene som stadig vandrer over slettene som danner Afrikas horn.

I denne nordlige delen av landet, som er preget av høyland og kystsletten mot øst, er det ikke uvanlig med temperaturer opp mot 45°C.

De få veiene som finnes i det karrige landskapet er dårlige. Med bil kan reisen til sykehuset bli farlig lang.

Langs veien kan reisen kan ta opptil 48 timer. Tidligere har flere gravide kvinner fra Saynabs landsby omkommet, eller mistet sitt ufødte barn på vei til sykehuset.

Etter fire timer i ambulansebåten er Saynab endelig fremme på sykehuset.

Hun nådde frem akkurat i tide. Kort tid etter startet fødselen. I dag er Saynab mor til en sunn og frisk gutt.

Med din støtte kunne hun føde i trygge omgivelser med helsepersonell som sørget for at hun fikk best mulig pleie.