PÅ PLASS NÅR
KATASTROFEN INNTREFFER

Av: Bernt Dillum | Nina Hopstock | Luca Kleve-Ruud
Jonathan Hyams | Kaung Htet | Rob McKechnie | Gabriele François Casini | Allan Gichigi | Joan Marie del Mundo | Maria de la Guardia

Vi lever i en verden med hyppige naturkatastrofer og politisk ustabilitet. Noen får mye oppmerksomhet i mediene, andre blir forbigått i stillhet. Men en ting er sikkert: Når katastrofen oppstår, er Redd Barna på plass for å redde liv. Vårt internasjonale katastrofeteam er operative hele året.

Din støtte bidrar til at barn som rammes av katastrofer raskt får beskyttelse, mat, rent vann og medisiner.

Som alltid er det barna som rammes hardest.
Med din støtte er Redd Barna på plass før, under og etter en katastrofe.

MED DIN HJELP ER VI ALLTID KATASTROFEKLARE!

Vi er forberedt på katastrofer

Redd Barna er forberedt og klare til å respondere dersom en katastrofe inntreffer.

I alle land hvor vi jobber, har vi beredskapsplaner som sikrer at vi kan starte nødhjelpsarbeidet umiddelbart. I katastrofeutsatte områder har vi forsyningslagre slik at vi kan handle raskt for å møte de mest akutte behovene.

På plass 24-72 timer etter en katastrofe

Våre team er på bakken umiddelbart for å vurdere hvor hjelpen er mest nødvendig.

Det viktigste er å sørge for at barn er trygge, har tak over hodet, får rent drikkevann og medisinsk hjelp.

De første tre månedene etter en katastrofe

Våre team hjelper barn, deres familier og lokalsamfunn.

Vi sørger for at de har nok å spise og gir helsehjelp. Vi jobber også tett med lokale myndigheter for å sikre at barna får støtten de trenger og kommer raskt tilbake på skolebenken.

Det første året etter en katastrofe

Vår jobb er ikke gjort når katastrofen er over.

Vi fortsetter å jobbe langsiktig med barn og lokalsamfunn slik at de kan forebygge og minske risikoen hvis en ny katastrofe skulle oppstå.


For hver krone som investeres i forebyggende katastrofearbeid kan syv kroner spares i utgifter etter ødeleggelsene.


Hver dag møter vi nye barn som trenger din hjelp.

Send REDDE til 2230 (75.-/mnd.)
eller gi et bidrag med kort.

10 Gratulasjonskort

Kjøp disse kortene og gi dine gratulasjoner samtidig som du hjelper barn som trenger det mest.

4 Bursdagskort

Send et hyggelig kort til bursdagsbarnet, og støtt samtidig Redd Barnas arbeid.

1 års utdanning

Kjøp gavekortet og bidra til at flere barn får utdanning, lærer og er trygge.

Del historien

Del historien og bidra til at flere kan gi trygghet til barn som trenger det.