75 års kamp for barna

Fra å være et lite arbeidsutvalg i Norges Barnevernsråd, har Redd Barna vokst og blitt en del av en verdensomspennende bevegelse med ett mål: Å redde barn.

Dekorativ kollasj av gamle bilder og stiftelsesprotokollen fra 1946.

Det var kaos i Europa etter 2. verdenskrig og mange barn led, særlig i de tapende landene. Det var som en reaksjon på nøden og lidelsene til barna hos den tapende parten at Redd Barna tok form. Redd Barna vokste fram som søsterorganisasjon til den engelske organisasjonen Save the Children, som var blitt stiftet 27 år tidligere, like etter første verdenskrig.

16. APRIL 1946 STIFTES REDD BARNA

1946: Redd Barna etableres i Norge, med utgangspunkt i Save the Children. Europa er full av barn som trenger hjelp etter den 2. verdenskrig. Sigrid Helliesen Lund blir den første formannen, som det het den gangen. (Les hennes historie her)

1947: Redd Barnas søsterorganisasjoner samler krefter, og den første nødhjelpsaksjonen blir en av de største noensinne: Etter den 2.verdenskrig deles det ut 63 millioner måltider til en halv million sultende barn i 11 forskjellige land. Et av landene er Syria, der arabiske og jødiske flyktninger har søkt tilflukt etter opprettelsen av Israel.

Sort hvitt arkivbilde fra 1948 viser to små gutter som holder hender og har identifikasjonspapirer rundt halsen.

1948: Barn fra Østerrike, Tsjekkoslovakia og Tyskland kommer på norgesopphold.

1948: Barn fra Østerrike, Tsjekkoslovakia og Tyskland kommer på norgesopphold.

1948: Barn fra Østerrike, Tsjekkoslovakia og Tyskland kommer på norgesopphold. Til sammen 2000 fattige krigsbarn får sommerferier i Norge de neste årene. Redd Barna organiserer dette.

Redd Barnas første logo i sorth hvitt. Teksten sier Redd Barna Norge og «Salvate parvulous» og inneholder en tegning av et barn med armene utstrakt.

Redd Barnas første logo.

Redd Barnas første logo.

Sorthvitt historisk bilde fra 1950 som viser mange barn som venter på matutdeling i Berlin.
Sorthvitt historisk bilde fra 1950 som viser mange barn som venter på matutdeling i Berlin.

1950: I Europa var behovene store etter krigen. Mange barn sultet. Her fra matutdeling i Berlin.

Sorthvitt bilde fra 1950 viser en gruppe eldre kvinner samlet i et lokale. De har på seg bunader og kjoler.

1950: Redd Barna var en medlemsorganisasjon helt fra begynnelsen. Her er ildsjeler fra Østre Toten. De startet sin første komite så tidlig som i 1950.

1950: Redd Barna var en medlemsorganisasjon helt fra begynnelsen. Her er ildsjeler fra Østre Toten. De startet sin første komite så tidlig som i 1950.

1954: Redd Barna holder sitt første landsmøte med utsendinger fra ni lokallag. Årsmedlemskap koster 10 kroner. Det første Redd Barna Nytt kommer ut.

1956: Redd Barna engasjerer seg sterkt for ofrene etter oppstanden i Ungarn. 17 jernbanevogner med 120 tonn innsamlede klær sendes til flyktningleirer i Østerrike. Fadder-ordningen opprettes, med 800 faddere det første året.

Sorthvitt bilde som viser ei lita jente med et radioapparat. Hun har på seg hodetelefoner.

1957: Redd Barna støtter institusjonen Bergen Hørselsverns Barnearbeid.

1957: Redd Barna støtter institusjonen Bergen Hørselsverns Barnearbeid.

1957: Redd Barna støtter blant annet institusjonen Bergen Hørselsverns Barnearbeid, et veiledningssenter for foreldre med hørselshemmede barn.

1958: Den første Barn hjelper barn-aksjonen gjennomføres, med kong Olav som sin høye beskytter. Han støttet Redd Barnas arbeid ved en rekke anledninger.

Sorthvitt bilde viser Kong Olav ankomme Oslos universitetsaula i 1962.

Kong Olav ankommer Universitetets Aula til Redd Barnas festforestilling i 1962.

Kong Olav ankommer Universitetets Aula til Redd Barnas festforestilling i 1962.

UTFORDRINGER BÅDE HJEMME OG UTE

Det er blitt 1960 og nye utfordringer venter. Redd Barna hadde på den tiden bare tre ansatte i sekretariatet i Oslo, en generalsekretær, en kasserer og en sekretær på deltid. Garantert travle dager - og resultatene uteble ikke!

«Utviklingslandene med deres nød rykker oss stadig nærmere innpå livet, og nødlidende barn ber om vår hjelp fra alle kanter av verden.»
Fra Redd Barnas årsmelding i 1965
Sorthvitt bilde av en lege som hjelper en leprarammet pasient i Tanzania. Vi ser folk i bakgrunnen og bakparten av en bil merket med «Norwegian».
Sorthvott bilde av to unge gutter som leker på gulvet mellom to senger på et rom. Rommet har vindu og en vaskeservant.
Sorthvitt bilde av en lege som hjelper en leprarammet pasient i Tanzania. Vi ser folk i bakgrunnen og bakparten av en bil merket med «Norwegian».
Sorthvott bilde av to unge gutter som leker på gulvet mellom to senger på et rom. Rommet har vindu og en vaskeservant.

I AFRIKA: Kampen mot lepra var en tung satsing for Redd Barna fra begynnelsen av 1960-årene og utover. Her er det Redd Barna-legen Rolf Nyjordet som ser til en leprarammet pasient i Tanzania.

I NORGE: Fra midten av 1950-tallet satte Redd Barna i gang tiltak for vanskeligstilte norske barn. En rekke barnehjem og behandlingsinstitusjoner ble bygd opp og drevet av Redd Barna langt utover 1960- og 1970-tallet. Det var som regel enkelte lokalavdelinger av Redd Barna som hadde ansvaret for å skaffe til veie midler til driften.

Sorthvitt nørbilde av et barn som får øyedråper av to voksne hender.

1963: Redd Barna har Operasjon Dagsverk for første gang. Midlene som samles inn blir brukt til skoler og til bekjempelse av øyesykdommen trakom i Alegrie.

1963: Redd Barna har Operasjon Dagsverk for første gang. Midlene som samles inn blir brukt til skoler og til bekjempelse av øyesykdommen trakom i Alegrie.

1969: Etiopia blir Redd Barnas største programland. I Norge starter Redd Barna arbeid mot stoffmisbruk blant ungdom.

1974: Redd Barna starter arbeid i Sri Lanka. Året etter åpnes en mor/barn-klinikk i Jemen.

Gammelt fargefoto viser ei lita jente kledt i tradisjonell folkedrakt blant ødelagte gjenstander i Guatemala.
Gammelt fargefoto viser ei lita jente kledt i tradisjonell folkedrakt blant ødelagte gjenstander i Guatemala.

1976: Redd Barna engasjerer seg sterkt i hjelpearbeidet etter jordskjelvet i Guatemala som krever 250 000 liv. Guatemala blir det første landet der det startes opp langsiktige samfunnsutviklingsprosjekter.

JORDSKJELVET SOM ENDRET ORGANISASJONEN

«Det viste seg snart at det jo ikke var jordskjelvet som var hovedproblemet i Guatemala, men en grusom undertrykkelse og en omfattende fattigdom, som hvert år drepte flere barn enn dem som ble tatt av jordskjelvet. Fra nødhjelpsarbeidet utviklet det seg naturlig et langsiktig utviklingsarbeid.»
Generalsekretær Hans Christian Bugge i 1986

1978: Redd Barna har NRKs TV-aksjon for første gang. 44 millioner kroner blir samlet inn. Organisasjonen har nå hele 7000 faddere.

1984: Sultkatastrofen i Etiopia sjokkerer en hel verden og Redd Barna er dypt involvert i hjelpearbeidet. Historien om Bergode som blir reddet fra sultedøden gjør sterkt inntrykk.

LAR BARNA KOMME TIL ORDE

Barnehøringen som Redd Barna arrangerte i Universitetets Gamle Festsal januar 1983 var banebrytende. Barn fikk for første gang slippe til i en offentlig høring med noen av våre fremste politikere som deltakere.

En liten gutt står på talerstolen i Universitetets gamle festsal. Det er staselige kandelabre med levende lys i forgrunnen og vi ser det vokse publikummet i bakgrunnen..

1985: Markeringen av Verdensbarnedagen blir Redd Barnas varemerke utover på 1980-tallet.

1986: Organisasjonen runder 40 år, og markerer seg som et talerør for barn utsatt for overgrep, med kampanjer og seminarer om sexindustrien, flyktningbarn og barnearbeid.

Bilde av en forside av avisen VG i 1984. Tittelen sier «Hjelpen nytter» og vi ser to bilder av samme jente tatt 27. juni hvor hun er svært underernært og et annet fra 7. november hvor hun er frisk og glad.

1984: Historien om Bergode som blir reddet fra sultedøden gjør sterkt inntrykk.

1984: Historien om Bergode som blir reddet fra sultedøden gjør sterkt inntrykk.

Bilde av plakat for Verdensbarnedagen 1985 med tegning av barn i krig som holder en stor plakat som sier «Redd barna fra krig!»

1985: Markeringen av Verdensbarnedagen blir Redd Barnas varemerke utover på 1980-tallet.

1985: Markeringen av Verdensbarnedagen blir Redd Barnas varemerke utover på 1980-tallet.

Bilde av en button fra 80-tallet som sier «Barna går foran» og viser Redd Barnas logo i blått.

Bli med oss å forme framtidens historie!

BARN HAR RETTIGHETER

Martin Sandberg (12) overleverte hilsninger fra norske barn til FN i New York da barnekonvensjonen ble vedtatt 20. november 1989.

Gammelt fargefoto viser en blunkende Martin Sandberg (12) som overleverte hilsninger fra norske barn til FN i New York da barnekonvensjonen ble vedtatt 20. november 1989. Han har følge av tre voksne menn.

1989: FNs generalforsamling vedtar «Konvensjonen om barnets rettigheter». Norske og svenske Redd Barna spilte en aktiv rolle i utviklingen av Barnekonvensjonen – et arbeid og et dokument som nok en gang skulle endre organsisasjonen Redd Barna. Nå fra en bistandsorganisasjon til en rettighetsorganisasjon.

1991: Redd Barna åpner sitt Senter mot seksuelt misbruk av barn.

1995: Press – Redd Barna Ungdom – starter sin første gruppe.

2003: Redd Barna arrangerer sin tredje TV-aksjon. Resultatet er 158 millioner kroner.

2006: Redd Barna vil ha alle barn på skolebenken! Den internasjonale kampanjen Rewrite the Future lanseres. 

Tre afrikanske gutter skriver på en slitt skoletavle: «rewrite the future».

2008: Gjennom ABC redder barna-kampanjen (Rewrite the Future) klarer Redd Barna, sammen med søsterorganisasjoner, å gi god skole til 10 millioner barn som lever i krig og konflikt.

2008: Gjennom ABC redder barna-kampanjen (Rewrite the Future) klarer Redd Barna, sammen med søsterorganisasjoner, å gi god skole til 10 millioner barn som lever i krig og konflikt.

2012: Alle de nasjonale Redd Barna-organisasjonene slår seg sammen. Internasjonale Redd Barna går til en gjennomgripende sammenslåing av medlemmenes internasjonale programmer. Dette får stor betydning for hvor slagkraftig organisasjonen er, både i langsiktige programmer og i nødhjelp. 

2015: Flyktningkrisen og jordskjelv i Nepal preger Redd Barnas arbeid i 2015. Her til lands står omsorg for enslige mindreårige asylsøkere i fokus.

2016: Siden starten av flyktningkrisen i 2015 søker én million mennesker tilflukt i Europa. For å redde uskyldige voksne og barn fra drukningsdøden i Middelhavet sender internasjonale Redd Barna et fullt utstyrt og bemannet skip for søk- og redningsaktiviteter. 

2021: Fra den spede begynnelsen, har Redd Barna og søsterorganisasjonene utviklet seg til å bli verdens største uavhengige humanitære organisasjon for barn. Redd Barna har reddet barn fra krig og katastrofer, fattigdom og matmangel, og har i tillegg gitt millioner av barn bedre helse og skolegang. 

Det siste året har vi møtt de store utfordringene knyttet til pandemien med gode og kraftfulle tiltak for barna som er hardest rammet. 75 år i tjeneste for de barna som trenger oss mest!

En afrikansk kvinne med rød Redd Barna-t-skjorte og munnbind gir håndsprit til et barn som også har på seg munnbind. De befinner seg midt i en gate mellom skur av bølgeblikk. Det er flere barn og voksne i gaten og det er vått og grått vær.
Flere afrikanske barn hopper tau utenfor en enkel skolebygning.
En afrikansk kvinne med rød Redd Barna-t-skjorte og munnbind gir håndsprit til et barn som også har på seg munnbind. De befinner seg midt i en gate mellom skur av bølgeblikk. Det er flere barn og voksne i gaten og det er vått og grått vær.
Flere afrikanske barn hopper tau utenfor en enkel skolebygning.

I DAG: Med støtte fra nesten 100.000 faddere over hele landet, fra den norske stat, næringsliv og store donorer, nådde Redd Barna rundt 2,3 millioner barn i våre internasjonale programmer i 2020. Redd Barna driver langsiktig, humanitær og nødhjelpsinnsats i cirka 30 land med norsk støtte. Halvparten av barna er jenter, og våre største programmer er innen helse og utdanning. 

Når man slår sammen tallene fra 30 Redd Barna-medlemmer over hele verden nådde den internasjonale Redd Barna-bevegelsen hele 45 millioner barn i 117 land i 2020!

Poenget er at vi har ikke gjort dette alene. For støtten fra det norske folket har vært stor. Som støttespiller gir du oss styrken til å fortsette å stå opp for barns rettigheter! 

Takk for din støtte! Barndom betyr alt!

Kilde: Historien om Redd Barna av Leif Larsen