- Det finnes barn som ikke har råd til å være med på den årlige klasseturen, og barn som må slutte på fotball fordi de trenger større sko. Det er jenter som ikke får lov til å gå på svømming, og barn som ikke kan være med på en teateroppsetning fordi de bruker rullestol. Sånn skal det ikke være i Norge i 2018, sier Redd Barnas kampanjeleder Ane Aamodt.

På lag med Redd Barna

Redd Barna har samlet inn historier fra barn som har opplevd utenforskap. Mange kjente personligheter og samfunnsdebattanter gjenforteller historiene. Skuespiller Kristin Grue er en av dem som valgte å låne bort sin stemme. Hun forteller om en ung rullestolbruker som blir satt til å mate endene, fremfor å være med å bade under skoleavslutningen.

 

 

Foto: Tomas Drefvelin/Redd Barna
Svært mange fritidsaktiviteter koster penger. I dag er det i stor grad foreldrenes lommebok som avgjør om barn kan delta på de fritidsaktivitetene de ønsker. Sånn bør det ikke være.

Barrierer som hindrer barn å delta

Fritidserklæringen som regjeringen har initiert, slår fast at alle barn og ungdom i Norge skal ha mulighet til å delta i fritidsaktiviteter. Men i hele landet er det barn som ikke får være en del av fellesskapet. Det er flere barrierer som hindrer barn å delta, blant annet økonomi, fordommer, tilrettelegging og språk.

- Ikke bare er fritidsarenaen et sted barn treffer venner, bygger nettverk, finner ut av interesser og utvikler evner, opplever mestring og har det gøy. Det er også en rettighet nedfelt i barnekonvensjonen. Derfor er denne kampanjen nødvendig. Vi ønsker å bryte ned barrierer, slik at alle barn og unge får delta i fritidsaktiviteter, uansett hvem de er og hvor de bor, fastslår Aamodt.

Lær mer om de ulike barrierene som daglig møter barn og unge her. 

Foto: Mai Simonsen/Redd Barna
Vi ønsker å bryte ned barrierer, slik at alle barn og unge får delta i fritidsaktiviteter, uansett hvem de er og hvor de bor, sier Redd Barnas kampanjeleder Ane Aamodt.

Kommunene har hovedansvaret

Alle landets kommuner skal oppfylle Fritidserklæringen og sørge for at alle barn får delta.

- Først og fremst så må kommunene innfri på det lovpålagte ansvaret de har for å tilrettelegge for en inkluderende fritidsarena. Og så må vi alle tørre å ta tak i tabuer og holdninger knyttet til utenforskap. Vi må også holde våre egne kommuner til ansvar, sier Aamodt.

Bli med og si fra!

- I 2018 skal Redd Barna samle inn underskrifter og innspill fra barn, unge, foreldre, besteforeldre, idrettshelter, lederne på fritidsklubben, lærere og andre mennesker som bryr seg og vil sette fritid på dagsorden. Vi vil høre hvordan din kommune kan bli enda bedre og forbedre situasjonen der du bor, avslutter Aamodt.

Redd Barna vil ha med deg på laget. Besøk vår kampanjeside for å skrive under oppropet og komme med innspill. Mot slutten av året samler vi alle signaturene og innspillene, og overleverer dem direkte til ordførerne i Norge.

Sammen lager vi et samfunn som er på lag med alle barn!