Hva mangler i din kommune?

Finnes det en fritidsklubb der du bor? Er det vann i bassenget? Er det lys på fotballbanen? Mange barn som vil delta på fritidsaktiviteter møter på barrierer som økonomi, tilrettelegging, fordommer, språk og transport. Hvilke barrierer er det i din kommune?

 

Nå tar vi imot alle forslag til hva kommunen din kan gjøre. Redd Barna vil samle innspillene og overlevere dem til ordførerne i Norge sammen med vårt opprop for retten til lek og fritid.


Redd Barna vil anonymisere ditt innspill før vi overleverer det til ordførerene og synliggjør det i kampanjen for retten til lek og fritid.

Hvorfor vil Redd Barna få innspill?

Barnekonvensjonen sier at alle barn har rett til lek og fritid, uansett hvem de er og hvor de kommer fra. Fritidserklæringen som regjeringen har initiert, slår fast at alle barn og ungdom i Norge skal ha mulighet til å delta i fritidsaktiviteter. Likevel er det mange barn som ikke får være en del av fellesskapet. Slik skal det ikke være. Løsningene er ofte lokale. Derfor vil Redd Barna samle inn innspill fra folk rundt i hele landet og overlevere disse til landets ordfører sammen med et opprop der vi krever at politikerne må gjøre mer for at alle barn skal får delta på fritidsaktiviteter.

Du kan også skrive under på Redd Barnas opprop, og les mer om kampanjen og hva du kan gjøre.

Skriv under på oppropet