Foto: Redd Barna/Alf Tore Øksdal
Psykisk vold, i form av trusler, skriking, ydmykende og sårende ord oppleves ofte skremmende og er skadelig for barn.

Voksne har ikke lov til å bruke vold mot barn. Barn som har blitt utsatt for vold, har rett til å få hjelp. Barn som blir utsatt for omsorgssvikt, har også behov for og rett til hjelp.

Det finnes mange ulike typer vold. Vold kan skade kroppen din, slik som slag, spark og risting. Det finnes også psykisk vold, som når noen gjør eller sier noe som skader deg på innsiden i tankene og følelsene dine. Vold kan være at noen tar på deg på en ekkel måte, eller tvinger deg til å være med på seksuelle handlinger. Tvang trenger ikke være at noen holder deg fast eller slår deg. Det finnes mange måter å bruke tvang på. Når et barn er vitne til at en voksen eller et annet barn blir utsatt for vold, kan det også være skadelig for barnet som ser eller hører volden. Alle disse formene for vold er brudd på barns rettigheter.

Voksne har ikke lov
til å bruke vold
mot barn!

Vold er det som kan skade, både på utsiden og ”innsiden” av kroppen.

Hvem kan du snakke med om du selv har opplevd vold eller er bekymret for en venn?

Snakk gjerne med læreren din, helsesøster på skolen, eller en annen voksen du stoler på. De har ansvar for å lytte til deg og ta det du sier på alvor!

Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111

For mer informasjon: http://www.116111.no/
Du kan også sende en e-post til alarm@116111.no

Her er en oversikt over andre du kan ringe eller skrive til. Husk at du kan velge å være anonym når du tar kontakt med noen av disse på telefon eller internett. Det betyr at du ikke trenger å si navnet ditt.

 • Barnevernvakten er til for å hjelpe barn og unge under 18 år i en akutt situasjon. De gir hjelp hvis du eller dine nærmeste trenger beskyttelse og råd. Har du alvorlige problemer hjemme, kan du få råd og hjelp her. Du kan være anonym hvis du ønsker det. Barnevernvakten har vanligvis åpent på kvelden og natten. Er det krise, kan de komme hjem til deg. Klikk deg inn på kontaktsiden, og deretter fylket og kommunen du bor i, for å finne nærmeste barnevernvakt. Hvis du ikke kommer gjennom hos din nærmeste barnevernvakt, kan du ta kontakt med barnevernvakten i Oslo, de kan hjelpe deg med å komme videre. Nummeret til barnevernvakten i Oslo er 22705580 /22705581. Dit kan du ringe fra hele landet, og de holder døgnåpent, også i helgene. Du kan være anonym hvis du vil. www.barnevernvakt.no
 • Politiet: Hvis du har spørsmål eller trenger å snakke med noen om vold i familien, kan du ringe politiet der du bor på nummer 02800 og spørre etter familievoldskoordinator. Politiets nødnummer for øyeblikkelig hjelp er 112. Når du ringer 112, må du huske å opplyse om: hvem du er og hvor du er.
 • Incesttelefonen: Du kan ringe hele døgnet på nummer 800 57 000. Dette nummeret er gratis fra fasttelefon.  Eller du kan gå inn på nettsidene som har egne sider med informasjon for barn og ungdom: www.incest80057000.no
 • Røde Kors-telefonen for barn og ungdom: 800 333 21
  Røde Kors-telefonen er et landsdekkende tilbud til alle barn i alderen 6 til 18 år, der barn og ungdom får mulighet til å snakke med en voksen, helt anonymt. Det er gratis å ringe fra fasttelefon og mobil. Telefonen er åpen mandag til fredag fra klokken 14.00 til 20.00. Røde Kors har også en nettside der du kan sende inn meldinger eller spørsmål. Den heter Kors på halsen: www.korspahalsen.no
 • Barneombudets klar melding er en nettside hvor alle barn og unge under 18 år kan sende sin melding anonymt til barneombudet. De svarer på meldingen så fort de kan, og mange av spørsmålene og svarene legges ut anonymt på sidene deres: www.barneombudet.no/klarmelding
Foto: Redd Barna/Alf Tore Øksdal
Barn som har blitt utsatt for vold, har rett til å få hjelp. Barn som blir utsatt for omsorgssvikt, har også behov for og rett til hjelp.

Her er andre nettsteder hvor du kan finne mer informasjon om ulike tema:

 • Ung er en nettside spesielt for barn og unge. Her kan du stille spørsmål om alt du er opptatt av og lurer på, og få svar. Siden har også diskusjoner og artikler om aktuelle saker som barn og unge er opptatt av: http://www.ung.no/
 • Barn og unge er et eget nettsted for barn og unge som lever i en familie hvor noen misbruker alkohol, tabletter eller narkotika. Her kan du møte andre som har det på samme måte som deg, og få vite mer om rusmisbruk og hvordan det påvirker hele familien: www.barnogunge.no  
 • Jentevakta er en telefon-, chat-, og mailtjeneste for jenter mellom 10 og 25 år. Jentevakta er underlagt landets krisesentre. Det finnes to avdelinger i Trondheim og Tromsø, men avdelingene tar imot henvendelser fra hele landet. De unge kan snakke med oss om hva de vil. Vanlige problemer vi møter på er selvskading, vold og seksuelle overgrep, spiseforstyrrelser m.m. For mer info, se hjemmesida og kontaktinformasjon: jentevakta.no eller blogg: jentevakta.blogg.no

Det finnes flere hjelpetelefoner og nettsider du kan henvende deg til for å få råd om hva du bør gjøre:

Barnevernets hovedoppgave er å gi barn, ungdom og familier hjelp og støtte i vanskelige situasjoner. For å komme i kontakt med barnevernet i din kommune, kan du ringe kommunens sentralbord og be om å bli satt over til barnevernet. NB! Du kan snakke anonymt med barnevernet. Dersom du trenger hjelp av barnevernet, er det ulike instanser du kan kontakte. Det er hva saken din gjelder, som avgjør hvem du skal snakke med. På nettsiden som ligger under Barne-, ungdoms-, og familieetaten, kan du finne mer informasjon om dette: www.bufetat.no

Barnehusene gir hjelp til barn og unge som har vært utsatt for vold og overgrep. Du kan ta kontakt med et barnehus for å få råd om hvordan du bør gå fram med slike saker: http://www.barnehuset.com/

 • Barnehuset Bergen   55 55 69 00
 • Barnehuset Hamar   62 51 92 60
 • Barnehuset Oslo   23 10 35 50
 • Barnehuset Tromsø   77 75 99 50
 • Barnehuset Kristiansand  99 25 71 61
 • Barnehuset Trondheim  73 89 57 00
 • Barnehuset Stavanger 51 51 03 30


Hjelpetelefonen til Mental Helse:
Hjelpetelefonen er åpen hele døgnet på nummer 810 30 030. for alle som trenger noen å snakke med. Det koster kr. 0,20 i minuttet å ringe fra fasttelefon. www.sidetmedord.no

Bekymringstelefonen Voksne for Barn: 81 00 39 40 eller bekymringsmailen bekymring@vfb.no

Her er noen nyttige nettsider

 • http://www.reddesmaa.no/
  Reddesmå.no er et nettverk av fagfolk, politikere og privatpersoner fra ulike samfunnsarenaer som gir sin støtte til kravet om at innsatsen for barn utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt må intensiveres og utvides radikalt.
 • www.atv-stiftelsen.no
  Alternativ til Vold (ATV) er et behandlings- og kompetansesenter med særlig vekt på vold i nære relasjoner. ATV har blant annet behandlingstilbud til menn og kvinner som har volds- eller aggresjonsproblemer mot samlivspartner. På nettsiden finner du informasjon om hvor ATV har kontorer og behandlingstilbud. 
 • www.familievernet.no
  Familievernet hjelper alle som trenger å snakke om vanskelige forhold i familien. Tilbudet er gratis, og du kan selv ta direkte kontakt med ditt nærmeste familievernkontor. Du finner en oversikt over familievernkontor i hele landet på nettsiden.
 • www.barneombudet.no
  Barneombudets hovedoppgave er å fremme barns interesser overfor det offentlige og private, og følge med i utviklingen av barns oppvekstkår.
 • www.nkvts.no
  NKVTS' formål er å styrke kunnskap og kompetanse om vold og traumatisk stress. Senterets hovedoppgaver er: forskning og utviklingsarbeid, undervisning og kompetanseheving, veiledning, rådgivning og formidling.
 • www.rvts.no
  Regionale ressurssentre for vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging.
 • http://www.shdir.no/vp/multimedia/archive/00001/IS-1060_1481a.pdf
  Sosial- og helsedirektoratets veileder til hjelpeapparatet i saker om seksuelle overgrep mot barn.
 • http://www.denene.no/
  UNICEFs prosjekt som retter seg mot barn i Norge.