Vold mot barn er et av Norges mest underkommuniserte samfunnsproblemer. Mange barn og unge lever med daglige fysiske, psykiske og seksuelle overgrep. Temaet er svært tabubelagt, og forbundet med fortielse, skyld og skam. Vold og overgrep påfører barna smerter og skader og i noen tilfelle skader som varer livet ut.

Hjemmet og familien er den arenaen hvor de fleste barn har det trygt. Samtidig er hjemmet det stedet hvor vold mot barn foregår i det skjulte og over lang tid uten at det oppdages. Spedbarn og småbarn er en særlig utsatt gruppe. Enhver form for vold, overgrep og krenkende handlinger kan gi svært uheldige konsekvenser for barnets vekst, utvikling, helse og livskvalitet.

Titusener av barn i Norge utsettes for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt
i løpet av oppveksten. Noen av disse barna vokser opp uten at voksne er klar over overgrepene eller bidrar til at barna får beskyttelse og hjelp. Andre igjen opplever at voksne vet hva de utsettes for – uten at dette fører til at de får hjelp eller at volden tar slutt.

Terskelen for å gripe inn i andre familiers anliggende er ofte høy, og mange barn lider i stillhet bak hjemmets ”beskyttende” vegger. Hvis du har grunn til å tro at et barn utsettes for krenkende handlinger må du ta kontakt med politiet, barnevernet eller andre støtte- og hjelpetilbud. Barn trenger ansvarlige voksne!

Dette gjør Redd Barna 

Redd Barna har i mange år arbeidet for barns rett til en oppvekst fri for vold og seksuelle overgrep. Vi jobber for at voksne som arbeider med og for barn skal få styrket sin kompetanse, slik at barna som trenger det lettere kan få hjelp. Vi jobber også for at alle voksne skal se barn som har det vanskelig, ta ansvar for dem og bidra til at de får hjelp og beskyttelse. 

Vi oppfordrer voksne til å ta kontakt med offentlige instanser som politi eller barnevern hvis de er urolige for at et barn i familien, nabolaget eller på jobben utsettes for vold eller overgrep. Bekymringen kan som regel meldes anonymt og melderen skal ikke ”etterforske” forholdene selv.  

Hjemmet skal være et trygt og godt sted for barn. Der skal de få omsorg og støtte slik at de kan vokse og utvikle seg på en god måte. For de fleste barn er det også slik, men for noen barn er hjemmet et farlig sted å være, slik denne barnetegningen viser.